راهکارهای جذب افراد به بازار کار کشور سوئد

راهکارهای جذب افراد به بازار کار کشور سوئد

راهکارهای جذب افراد به بازار کار کشور سوئد

در لایحه بودجه ی 2020  کشور سوئد، بسته جدیدی برای افزایش میزان اشتغال پیشنهاد شده است که بر اساس آن بودجه ای برابر با 1.3 میلیارد کرون سوئد جهت ایجاد فرصت های شغلی، توسعه ی امکانات تحصیلی و رونق کسب و کار در نظرگرفته شده است.

علیرغم روند رو به کاهش بیکاری در سال های اخیر، نرخ بیکاری در برخی رشته ها همچنان بالاست و اغلب افراد مهارت های مورد نیاز کارفرمایان را ندارند. از سال 2018 تا کنون کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری مشاهده نشده است و تلاش برای توسعه بازار کار در کشور سوئد کمرنگ تر شده است.

در راستای رفع این کمبودها باید امکان تاسیس و راه اندازی شرکت های جدید و متعاقبا رقابتی تر شدن بازار کار برای افراد فراهم شود.

 دولت سوئدپیشنهاد کرده است بودجه ای معادل 56 میلیون کرون سوئد برای یک دوره ی فشرده ی یک ساله  جهت جذب سریع مهاجرین تازه وارد به بازار کار این کشور در نظر گرفته شود.

لیست مشاغل مورد نیاز این کشوربرای سال 2020 بزودی منتشر خواهد شد.