فرم استخدام در کیان ویزا

نام و نام خانوادگی*

شماره تماس*

پست الکترونیکی

سن

رشته و مدرک تحصیلی

شغل درخواستی

میزان سابقه بیمه

آیا مدرک زبان دارید؟ چه زبانی؟

حقوق درخواستی

وضعیت تاهل

آدرس

آپلود رزومه