اطلاع رسانی در وضعیت بیماری

در صورت ابتلا به بیماری  در اسرع وقت و حداکثر تا ساعت 9 روز آزمون به دفتر برگزاری آزمون وضعیت خود را اطلاع رسانی کنید. در چنین وضعیتی، ارائه گواهی پزشک با مهر و شماره نظام پزشکی دکتر مربوطه از الزامات است. گواهی پزشکی  حداکثر سه روز پس از اطلاع رسانی باید به دفتر برگزاری آزمون ارسال گردد. اگر وضعیت بیماری خود را به دفتر برگزاری آزمون بیماری خود اطلاع داده و گواهی پزشکی را تحویل این مرکز داده باشید، عدم حضور شما در آزمون مورد لحاظ قرار نمی گیرد.

شرایط لغو ثبت نام

اگر تعداد افراد شرکت کننده در این آزمون به حد نصاب نرسیده باشد،  اداره ایمنی بیماران دانمارک حق لغو آزمون را دارد.

اولویت بندی

اگر تعداد داوطلبان ثبت نام شده برای آزمون از تعداد صندلی های در نظر گرفته شده فراتر باشد ، دفتر برگزاری آزمون تصمیم می گیرد چه کسی می تواند در آزمون شرکت کند.  در ابتدا نیمی از صندلی ها به پزشکانی اختصاص می یابد که قبلاً در آزمون اختصاصی شرکت نکرده اند و نیم دیگر به پزشکانی که قبلاً در آزمون اختصاصی شرکت کرده اند.

اولویت بندی ها بر اساس سنوات انجام می شود به گونه ای که پزشکان خارجی که برای ثبت نام مسافت طولانی را طی کرده اند، بالاترین اولویت را کسب می کنند. اگر تعداد پزشکان آموزش دیده در خارج از کشور از تعداد صندلی های در نظر گرفته شده فراتر رود ، در این صورت قرعه کشی انجام می شود.

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید:

روش های مهاجرت به دانمارک

سفارت دانمارک در ایران : https://iran.um.dk