تعیین زمان بازنشستگی در کانادا

تصمیم گیری در مورد زمان بازنشستگی، تأثیر زیادی در میزان صرفه جویی در هزینه های شما در کانادا دارد. باید اطمینان حاصل کنید که پول کافی برای حمایت از خود در طول دوره بازنشستگی را دارید. دولت کانادا پیش بینی می کند که میزان تمکن مالی مورد نیاز برای هر فرد باید برای مدت 30 سال پس از بازنشستگی در نظر گرفته شود چرا که افراد نسبت به نسل های قبل از خود در کانادا بیش تر عمر می کنند.

ررمستمری بازنشستگی یا برنامه بازنشستگی در کانادا یک مزایای ماهیانه مشمول مالیات است که جایگزین بخشی از درآمد شما در دوران بازنشستگی می شود. در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازنشستگی در کانادا باشید، تا پایان عمر می توانید آن را دریافت کنید. برای تقاضای مستمری بازنشستگی در کانادا باید:

  • حداقل 60 ساله باشید؛
  • در برنامه مستمری کانادا ) (CPP شرکت کرده باشید.

مشارکت معتبر در برنامه مستمری کانادا می تواند مربوط به فعالیت های شغلی شما در کانادا باشد.

مبلغ حقوق بازنشستگی در کشور کانادا

مبلغی که هر ماه به عنوان مستمری بازنشستگی در کانادا دریافت می کنید، براساس متوسط ​​درآمد شما در طول زندگی کاری، میزان مشارکت در برنامه مستمری بازنشستگی کانادا (مبلغی که در طول دوره اشتغال از حساب شما برای دوره بازنشستگی کسر می شود ) و سن تعیین شده برای شروع بازنشستگی متغیر است.

سن استاندارد برای شروع بازنشستگی در کانادا 65 سال است. با این وجود، می توانید بازنشستگی خود را در اوایل 60 سالگی یا اواخر 70 سالگی شروع کنید. اگر زودتر شروع به دریافت حقوق بازنشستگی کنید، طبیعتا مبلغ ماهیانه ای که به عنوان مستمری بازنشستگی در کانادا دریافت خواهید کرد، کمتر است.

برای سال 2019 ، حداکثر مبلغ ماهیانه ای که می توانید به عنوان حقوق بازنشستگی در کشور کانادا در سن 65 سالگی دریافت کنید، 1.154.58 دلار است. میانگین مبلغ ماهیانه حقوق بازنشستگی 679.16 دلار است. وضعیت شما مشخص خواهد کرد که حداکثر چه مبلغی را به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت خواهید کرد.

به خاطر داشته باشید که سن شما در میزان مبلغ دریافتی به عنوان حقوق بازنشستگی ماهیانه در کشور کانادا تاثیر دارد. اگر پیش از سن 65 سالگی تقاضای بازنشستگی کنید، میزان مستمری بازنشستگی شما 0.6% در ماه (7.2 % در سال) کاهش می یابد. اگر پس از سن 65 سالگی بازنشسته شوید، میزان مستمری بازنشستگی شما در کانادا 0.7 % در ماه (8.4 % در سال) افزایش می یابد. به این ترتیب، اگر در سن 70 سالگی و بالاتر بازنشسته شوید حداکثر 42% افزایش حقوق ماهیانه خواهید داشت.

برنامه بازنشستگی امنیت افراد مسن در کانادا

بزرگ ترین برنامه مستمری بگیران مسن در کشور کانادا تحت عنوان برنامه امنیت افراد مسن شناخته می شود. تامین بودجه این برنامه از درآمدهای مالیاتی دولت کانادا است. این برنامه شامل پرداخت های ماهیانه به افراد 65 ساله و بالاتر در کانادا است که واجد شرایط اقامت قانونی در این کشور هستند. سه نوع مزایا در این برنامه حمایتی وجود دارد:

  • مکمل درآمد تضمین شده: برای افرادی که ساکن کانادا هستند و میزان درآمد آن ها کم است.
  • مستمری: اگر 60 تا 64 ساله هستید و همسر شما مشمول دریافت برنامه مستمری افراد مسن در کانادا است، شما می توانید برای دریافت این زیرگروه از مستمری بازنشستگی اقدام کنید.
  • بازمانده: اگر 60 تا 64 ساله هستید و همسر شما فوت کرده است، ممکن است واجد شرایط دریافت این نوع از مزایای مستمری بازنشستگی در کانادا باشید.

اگر فرد پیش از بازنشستگی در کانادا فوت کند، تکلیف حقوق و مزایای بازنشستگی او چه می شود؟

اگر فرد زیر 70 سال باشد و پیش از تقاضای بازنشستگی فوت کند، مزایا و مستمری بازنشستگی او در کانادا به هیچ فرد دیگری تعلق نمی گیرد. اگر فرد بالای 70 سال باشد، بازماندگان درجه یک او می توانند برای دریافت مستمری و پاداش بازنشستگی تقاضا بدهند.

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید:

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

هاجرت به کانادا از طریق تولد فرزند

روش های مهاجرت به کانادا

وزارت امور خارجه ایران :  https:/

/mfa.gov.ir