کیان ویزا

بورسیه تحصیلی دکترا در اسلو نروژ

0.0
0.0/5
با تکمیل نمودن فرم ارزیابی، کارشناسان ما بهترین روش مهاجرت را برای شما پیدا می کنند و با شما تماس میگیرند!
^ مشاوره رایگان
فهرست مطالب

بورسیه تحصیلی دکترا در اسلو نروژ

موسسه مهاجرتی کیان ویزا پوزیشن های دکترا و فوق دکترا را در دانشکده های مهندسی،پزشکی و علوم بهداشت،فناوری اطلاعات و مهندسی برق ،علوم پایه،علوم اجتماعی وآموزش و اقتصاد در دانشگاه علم و فناوری نروژ را برای شما متقاضیان تحصیل گردآوری کرده است.

پوزیشن های دانشگاه اسلو نروژ به تفکیک دانشکده

پوزیشن های دکترا در دانشکده علوم آموزشی دانشگاه اسلونروژ

پوزیشن تحقیقاتی در زمینه آموزش استثنایی، بخش آموزش استثنایی اسلو نروژ

Research fellow in Special Needs Education

پوزیشن تحقیقاتی در رشته تجدید و بازنویسی مطالب آموزشی، بخش آموزش اسلو نروژ

Research Fellowship within Curriculum Renewal

پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشکده پزشکی دانشگاه اسلونروژ

پوزیشن دکترای استادی و مشاوره در رشته  نفرولوژی، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

Adjunct Professor/Associate Professor, combined with Senior Consultant, (Nephrology)

پوزیشن دکترای مهندسی بیوانفورماتیک ژنوم، مرکز علوم پایه پزشکی اسلو نروژ

Genome bioinformatics engineer position

پوزیشن اداری مسئول  امور اجرایی/مسئول  ارشد امور اجرایی، مرکز پزشکی مولکولی اسلو نروژ

Higher Executive Officer / Senior Executive Officer

 پوزیشن تحقیقاتی در زمینه انسان شناسی پزشکی و بهداشت جهانی، موسسه بهداشت و جامعه اسلو نروژ

PhD Research Fellow in Medical Anthropology and/or Global Health

پوزیشن تحقیقاتی در زمینه سیگنالینگ قلبی در بخش داروشناسی، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

PhD Research Fellowship in cardiac signalling at Department of Pharmacology.

پوزیشن تحقیقاتی در زمینه ایمیونولوژی مولکولی، مؤسسه علوم پایه پزشکی اسلو نروژ

PhD-research fellowship in Molecular Immunology

پوزیشن تحقیقاتی در زمینه مکانیسم سیگنالینگ مولکولی در قلب، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

PhD research fellowship on molecular signalling mechanisms in the heart

پوزیشن فوق دکترا در زمینه بررسی فیزیولوژی قلب در ماهی سالمون دریای آتلانتیک، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

Postdoctoral Fellow Position Examining Cardiac Physiology in Atlantic Salmon

-پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در مرکز K.G.Jebson در زمینه مطالعات قلب، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

Postdoctoral Fellow at the K.G. Jebsen Center for Cardiac Research

 پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه اپیدمیولوژی قلب و عروق و ژنتیک، موسسه بهداشت و جامعه اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in Cardiovascular and Genetic Epidemiology

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت و جامعه اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in Epidemiology

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای پزشکی مولکولی، موسسه علوم پزشکی پایه اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in Molecular Medicine

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای علوم اجتماعی و بهداشت جهانی، مرکز بهداشت و جامعه اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in Social Sciences and Global Health

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای آنفولانزا و ایمیونولوژی، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellowship in Influenza and Immunology

پوزیشن پاره وقت استادی در زمینه آنکولوژی بالینی به همراه مشاوره تمام وقت در مرکز سرطان، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

Professor Associate Professor 20 % position of Medicine (Clinical Oncology), combined with a full time position as Senior Consultant at the Division of Cancer Medicine

پوزیشن استادی پاره وقت و مشاوره تمام وقت به عنوان مشاور ارشد در بخش اورولوژی واحد جراحی، بیماریهای التهابی و پیوند، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

Professor II/ Associate Professor 20 % position, combined with a full time position as Senior Consultant at the Department of urology at the Division of Surgery, Inflammatory Diseases and Transplantation

پوزیشن تحقیقاتی در زمینه میکروبیوم بالینی در بیماریهای کبدی، مرکز پزشکی بالینی اسلو نروژ

Researcher, position code 1109, on clinical microbiota medicine in human liver disease. 

پوزیشن تحقیقاتی پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده پزشکی اسلو نروژ

Researcher in Sustainability Evidence Based Practice

پوزیشن اداری متخصص آمارشناسی، مرکز بهداشت و جامعه، دانشکده پزشکی اسلو نروژ

Statistician – 80% position

 پوزیشن تحقیقاتی اسلو نروژ در زمینه داروهایی که سلول های پلاسما را در سلول های بد هدف قرار می دهند و سیستم خود ایمنی بدن

Two researcher positions in Drugs targeting plasma cells in B cell malignancy and autoimmunity

پوزیشن های دکترا در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اسلونروژ

 پوزیشن دندانپزشک، کلینیک دندانپزشکی اسلو نروژ

Instituttleder

پوزیشن استادی دندانپزشکی، کلینیک دندانپزشکی اسلو نروژ

Instruktørtannleger

پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشکده ریاضیات و علوم پایه دانشگاه اسلو نروژ

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته شیمی، مرکز علوم مواد و نانو تکنولوژی نروژ

PhD Research Fellow in Chemistry

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه پردازش جریان داده و حفظ امنیت، بخش انفورماتیک اسلو نروژ

PhD Research Fellow in Data Stream Processing and Privacy Protection – two postions

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته زمین شناسی، بخش زمین شناسی اسلو نروژ

PhD Research Fellow in Geoscience

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه استوکاستیکس و سیستم های انرژی، بخش ریاضیات اسلو نروژ

PhD Research Fellow in Stochastics and Energy Systems

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه یادگیری و بهینه سازی در شبکه های وسایل نقلیه، بخش انفورماتیک اسلو نروژ

PhD Research Fellow on Learning and optimization in Vehicular Networks

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته مکانیک سیالات(جریان ریز قطره ها)، بخش ریاضیات اسلو نروژ

PhD Research Fellowship in Fluid Mechanics (Droplet flow)

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه یادگیری ماشین در اقیانوس نگاری، بخش فیزیک اسلو نروژ

PhD Research Fellowship in Machine Learning in oceanography

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه پردازش طبیعی زبان، بخش انفورماتیک اسلو نروژ

PhD Research Fellowship in Natural Language Processing

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه فیزیک شتاب دهنده ها، بخش فیزیک اسلو نروژ

Position as researcher in Accelerator Physics

پوزیشن فوق دکترا  در رشته مکانیک سیالات تجربی، بخش ریاضیات اسلو نروژ

Postdoctoral Fellowship in Experimental Fluid Mechanics

پوزیشن فوق دکترا در زمینه آنالیز ساختاری  مراکز ذخیرهCO2 ، بخش زمین شناسی اسلو نروژ

Post-doctoral fellowship position in regional structural geology analysis of CO2 storage sites

پوزیشن فوق دکترا اسلو نروژ در زمینه استفاده از دوقلوهای دیجیتال در صنعت انرژی، مرکز دسترسی به داده های مقیاس پذیر

Post-Doctoral Fellowships: Digital Twins in the Energy Industry

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه پردازش امنیت داده و حفظ امنیت، بخش انفورماتیک اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in Data Stream Processing and Privacy Protection

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه سم شناسی زیست بوم ها / زیست بوم های دریایی، بخش زیست شناسی اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in ecotoxicology/marine ecology

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه زهرشناسی تکاملی،مرکز سنتز زیست محیطی و تکاملی اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in evolutionary venomics

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه فیزیک رسانه های متخلخل، آزمایشگاه محیط های متخلخل، بخش فیزیک اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in  porous media physics at PoreLab – Center of Excellence

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای اسلو نروژ در زمینه استوکاستیکس و سیستم های انرژی

Postdoctoral Research Fellow in Stochastics and Energy Systems

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه همه گیر شناسی دارویی و آمار زیستی، بخش داروسازی اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellowship in pharmacoepidemiology and biostatistics

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه بیولوژی RNA، بخش علوم زیستی اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellowship in RNA biology

پوزیشن تحقیقاتی در زمینه کاهش آسیب پذیری رباتیک، بخش انفورماتیک اسلو نروژ

Researcher in Reducing Vulnerability Regarding (Healthcare) Robotics

پوزیشن تحقیقاتی در زمینه ذخیره سازی هیدروژن در حالت جامد، بخش سیستم های فناوری اسلو نروژ

Researcher in Solid-State Hydrogen Storage

پوزیشن تحقیقاتی اسلو نروژ مدل سازی آماری اکوسیستم ها، مرکز سنتز تکاملی و زیست محیطی

Researcher in statistical ecosystem modelling

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای اقیانوس نگاری، بخش زمین شناسی اسلو نروژ

Two 3-year Postdoctoral Research Fellowships in Oceanography

پوزیشن فوق دکترای ژنوم شناسی و فیلوژنوم شناسی مقایسه ای، موزه تاریخ طبیعی

Post Doc in Comparative Genomics & Phylogenomics

پوزیشن های دکترا و فوق دکترای دانشکده حقوق دانشگاه اسلونروژ

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته ایمنی مواد غذایی، بخش حقوق خصوصی اسلو نروژ

Postdoctoral Research Fellow in the Field of Food Safety (PathoSeq)

پوزیشن تحقیقاتی اسلو نروژ در زمینه فلسفه سیاسی یا تئوری های قانونی مشروعیت دادگاه های بین المللی، مرکز مطالعات نقش مشروع دادگاه ها در ایجاد نظم جهانی

Research Fellow in Political Philosophy or Legal Theory on the Legitimacy of International Courts 

پوزیشن های دکترا و فوق دکترای دانشکده علوم انسانی دانشگاه اسلونروژ

پوزیشن تحقیقاتی دکترای اسلو نروژ در رشته معنی شناسی (محاسباتی) واژگان زبان، بخش زبان شناسی و مطالعات اسکاندیناوی

Doctoral Research Fellowship in (computational) semantics

پوزیشن تحقیقاتی دکترای  اسلو نروژ در رشته باستان شناسی، بخش باستان شناسی، حفاظت از آثار باستانی و تاریخ

Doctoral Research Fellowship in Archaeology

پوزیشن تحقیقاتی اسلو نروژ در رشته داستان نویسی علمی تخیلی، بخش مطالعات فرهنگی و زبان های شرقی

Doctoral Research Fellowship – Science Fictionality

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای اسلو نروژ در بخش زبان شناسی و مطالعات اسکاندیناوی

Post-Doctoral Research Fellowship

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای اسلو نروژ در زمینه معنی شناسی(محاسباتی) واژگان زبان، بخش زبان شناسی و مطالعات اسکاندیناوی

Post-Doctoral Research Fellowship in (computational) semantics

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای اسلو نروژ در زمینه برقراری ارتباط با استفاده از زبان دوم، بخش مطالعات چندزبانه گرایی در جوامع اسکاندیناوی

Postdoctoral Research Fellowship in Second-language communication: Poles in Norway

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای اسلو نروژ در پروژه ERC: نوآوری IPR-تاریخچه حقوق مالکیت معنوی در صنایع خلاق، بخش باستان شناسی، حفاظت از آثار باستانی و تاریخ

Postdoctoral Research Fellowship in the ERC project “CREATIVE IPR – History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries”

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای اسلو نروژ در زمینه جعل اخبار، بخش ادبیات، مطالعات منطقه ای و زبان های اروپایی

Postdoctoral Research Fellowship within “Fake speak”

پوزیشن تحقیقاتی دکترای اسلو نروژ در زمینه انتقال نفت، بخش مطالعات فرهنگی و زبان های شرقی

Researcher – Oil in Transition

پوزیشن اداری مسؤول برنامه ریزی تحقیقات در رشته معنی شناسی(محاسباتی) واژگان زبان، بخش زبان شناسی و مطالعات اسکاندیناوی

Research programmer in (computational) semantics

پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اسلو

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در بخش روان شناسی اسلو نروژ

1-2 PhD research fellowships at the Department of Psychology

پوزیشن استادی در رشته روانشناسی سازمانی، بخش روانشناسی اسلو نروژ

Associate Professor in Work and Organizational Psychology

پوزیشن تدریس پاره وقت در رشته روانشناسی اجتماعی، بخش روانشناسی اسلو نروژ

Half-time teaching appointment as university lecturer in social psychology

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته جامعه شناسی، بخش جامعه شناسی و جغرافیای انسانی اسلو نروژ

PhD Research Fellow(s) in Sociology

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته جغرافیای انسانی، بخش جامعه شناسی و جغرافیای انسانی اسلو نروژ

PhD Research Fellow in Human Geography

پوزیشن تحقیقاتی دکترای  اسلو نروژ در رشته علوم و مطالعات فناوری، مرکز فناوری

PhD Research Fellow in Science and Technology Studies

 پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته علوم سیاسی، بخش علوم سیاسی اسلو نروژ

PhD Research Fellowship in Political Science

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته علوم سیاسی(بررسی مقایسه ای افکارجوامع و رفتار سیاسی )، بخش علوم سیاسی

اسلو نروژ

PhD Research Fellowship in Political Science (Comparative public opinion/political behavior)

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته علوم سیاسی(تحقیقات الکتورال)، بخش علوم سیاسی اسلو نروژ

PhD Research Fellowship in Political Science (electoral research)

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته علوم سیاسی(مدیریت دولتی)، بخش علوم سیاسی اسلو نروژ

PhD Research Fellowship in Political Science (public administration)

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته مردم شناسی اجتماعی، بخش مردم شناسی اجتماعی اسلو نروژ

PhD Research Fellowships in Social Anthropology

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا ی اسلو نروژ در رشته انسان شناسی اجتماعی

Postdoctoral Fellow in Social Anthropology or equivalent

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا ی اسلو نروژ در رشته جامعه شناسی

Postdoctoral Fellow in Sociology

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا درمرکز تحقیقات PROMENTA، بخش روانشناسی اسلو نروژ

Postdoctoral Fellowship available at the PROMENTA Research Center

پوزیشن های دکترا در دانشکده الهیات دانشگاه اسلونروژ

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در پروژه ERC: چگونگی شکل گیری کتب کاذبه یهود در نسخ قبطی، دانشکده الهیات اسلو نروژ

Ph.D. Position in the ERC project APOCRYPHA, Focusing on the Framing of Apocrypha in Coptic Manuscripts

پوزیشن تحقیقاتی اکوتولوژی /فلسفه ادیان، دانشکده الهیات اسلو نروژ

Research Fellow – Ecotheology/Philosophy of Religion

جهت کسب اطلاعات بیشتر،می توانید با مشاورین و وکلای ما  در هر یک از شعب موسسه مهاجرتی کیان ویزا  در ارتباط باشید  و یا فرم ارزیابی رایگان را در سایت  کیان ویزا تکمیل نمایید تا مشاورین ما جهت مشاوره با شما تماس بگیرند .

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

تحصیل در نروژ

مهاجرت به نروژ

  اقامت نروژ

 تحصیل در کشور کانادا

روش های مهاجرت به انگلستان

روش های مهاجرت به نروژ

  www.norway.no : سفارت نروژ در ایران

اگر در مبحث مهاجرت سوالی دارید از طريق فرم تماس با ما یا در صورت مرتبط بودن با این مطلب در قسمت کامنت ها از ما بپرسید!

این متن را از طريق دکمه های زیر با دیگران به اشتراك بگذارید! 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
دیگر اطلاعات مهاجرتی کشور نروژ
{{ reviewsTotal }} نقد و بررسی
{{ reviewsTotal }} نظرات
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}