مهاجرت به کانادا از طریق خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان ویژه افرادی است که:

 • تجربه قابل اثبات در زمینه ی كشاورزي دارند؛
 • سرمایه قابل توجهی (پول ، دارایی) برای سرمایه گذاری در یک عملیات کشاورزی دارند.
 • تمایل دارند با خرید یک زمین کشاورزی در ساسکاچوان و فعالیت در آن، اقامت دایم کانادا را دریافت کنند.

شرایط لازم:

برای اینکه واجد شرایط روش مهاجرتی خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان شوید، باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • سرمایه در دسترس: شما باید با ارایه ی اسناد مالی مرتبط نشان دهید که دارایی خالص شما حداقل 500،000 دلار کانادا ارزش دارد.
 • سپرده نقدی قابل بازگشت: در این روش شما باید توافق نامه عملکرد امضا کنید.  شما با امضای این قرارداد متعهد می شوید یک زمین کشاورزی را در ایالت ساسکاچوان کانادا خریداری کرده
 • و در آن فعالیت کنید. همچنین باید مبلغ  75،000 دلار کانادا به عنوان “حسن نیت” سپرده کنید.
 • هدر صورتیکه تمامی شرایط توافقنامه عملکرد را رعایت کنید، سپرده ی نقدی به شما بازگردانده می شود. اگر در مدت دو سال از زمان شروع اقامت شما در ساسکاچوان، موفق نشوید شرایط قرارداد را به انجام برسانید، این سپرده نقدی نزد ایالت ساسکاچوان مسدود می شود.
 • بازدید اجباری از ساسکاچوان: شما باید یک بازدید تحقیقاتی جامع از ایالت ساسکاچوان به مدت حداقل 10 روز کاری انجام دهید.
 • دانش و تجربه عملکرد مزرعه داری: شما باید به عنوان متقاضی خرید و ادره مزرعه در ساسکاچوان مستنداتی را ارایه کنید (مثلاً مدرک تحصیلی ، تجربه کار ، اسناد مالی فعالیت های سابق) که نشان دهد شما یک  مزرعه  دار با تجربه هستید. در صورت لزوم ، ممکن است در هنگام حضور در ساسکاچوان، از طریق مصاحبه حضوری اطلاعات بیش تری را از شما بخواهند.
 •  پیشنهادی عملی و فکر شده  برای ایجاد یک فرصت تجاری در حوزه ی کشاورزی در ساسکاچوان داشته باشید.

روش مهاجرتی کشاورز جوان

یکی از زیرشاخه های برنامه مهاجرتی خرید زمین کشاورزی در ساسکاچوان کانادا، جریان مهاجرتی کشاورز جوان است.

این برنامه برای خانواده های کشاورز جوانی است که قصد دارند به ایالت ساسکاچوان مهاجرت کنند و در مناطق روستایی این ایالت ساکن شوند.

برای اینکه واجد شرایط جریان مهاجرتی کشاورز جوان شوید، باید:

 • میزان دارایی خالص شما حداقل 300000 دلار کانادا باشد و بتوانید این موضوع را با ارایه مدارک مربوطه اثبات کنید.
 • دارایی خود را به شیوه ای قانونی به دست آورده باشید.
 • سن شما زیر 40 سال باشد.
 • حداقل 3 سال سابقه در یکی از موارد زیر را داشته باشید:
 • مالکیت مزرعه
 • مدیریت مزرعه؛ یا
 • تجربه ی کار کشاورزی به صورت عملی
 • طرحی پیشنهادی با جزییات برای ایجاد یک فرصت تجاری از طریق کشاورزی در ساسکاچوان ارایه دهید. طرح پیشنهادی شما باید برپایه ی تحقیقات، مشاوره و یا گذراندن دوره های آموزشی  مرتبط با شرایط و وضعیت کشاورزی در ایالت ساسکاچوان کانادا باشد. مزارعی که صرفا جنبه ی تفریحی دارند، جزو این مقوله مهاجرتی محسوب نمی شوند. همچنین، طرح پیشنهادی شما باید نشان بدهد که فعالیت کشاورزی شما در ساسکاچوان سودآور است.

درآمد سالیانه ی یک کسب و کار کشاورزی مناسب در ایالت ساسکاچوان کانادا باید حداقل 10000 دلار کانادا باشد.

 • شما یا همسرتان باید مهارت قابل توجهی در زمینه ی کشاورزی و مزرعه داری داشته باشید. مهارت خود را می توانید با مدرک تحصیلی مرتبط یا سابقه کاری حرفه ای اثبات کنید.

در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، ممکن است درخواست شما برای جریان مهاجرتی کشاورز جوان رد شود

 • یک یا چند مورد از شرایط لازم را نداشته باشید.
 • شما یا یکی از اعضی خانواده شما دارای بیماری جدی باشد.
 • در ارایه ی مدارک خود مرتکب جع یا دروغ شده باشید.
 • مشکل دادگاهی حل نشده در رابطه با حضانت فرزند خود داشته باشید.
 • شما یا یکی از اعضای خانواده ی بالای 18 سال شما دارای سابقه ی کیفری باشد.

ارزیابی دارایی خالص در روش مهاجرتی کشاورز جوان ساسکاچوان

ایالت ساسکاچوان برای ارزیابی ادعای مالی شما به عوان کشاورز، با دو مرکز خدمات مالی همکاری می کند تا صحت و اعتبار مبلغ اعلام شده و چگونگی کسب آن را بررسی کند. پس از تکمیل و بررسی درخواست شما به عنوان کشاورز جوان، دولت ساسکاچوان کانادا شما را به یکی از این دو نهاد ارزیابی کننده ی مالی ارجاع می دهد.

ورود به ساسکاچوان به عنوان کشاورز

به محض ورود به ساسکاچوان باید در مصاحبه ای حضوری در رابطه با راه اندازی کسب و کار مرتبط با کشاورزی خود شرکت کنید. دولت ساسکاچوان در ادامه مسیر نیز با ارایه ی راهنمایی و مشاوره ی تخصصی و بازدید حضوری از زمین کشاورزی به شما برای شروع به کار خود در ایالت ساسکاچوان کمک می کند.

همچنین، مراکز خدماتی ویژه ای برای تازه واردین در ایالت ساسکاچوان وجود دارد که می توانید در مورد امور اقامت و سکونت خود در ساسکاچوان، بهبود زبان انگلیسی یا فرانسه و سایر خدمات از آن ها کمک بگیرید.

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید :

مالیات در کشور کانادا 

تحصیل در نروژ

مهاجرت به نروژ

  اقامت نروژ

 تحصیل در کشور کانادا

روش های مهاجرت به انگلستان

روش های مهاجرت به نروژ

روش های مهاجرت به کانادا

وزارت امور خارجه ایران  :  https://mfa.gov.ir