حقوقی که در صورت کسب مجوز اقامت از آن برخوردار می شوید

کار

بر اساس طرح استارتاپ، فقط مجاز به فعالیت در شرکت و کسب و کاری هستید که در کشور دانمارک راه اندازی کرده اید.

همچنین می توانید کارهای داوطلبانه بدون حقوق و دستمزد انجام دهید. اگر بخواهید کسب و کار جدید دیگری در دانمارک راه بیندازید و یا از طریق شغل دیگری کسب درآمد کنید، باید مجددا برای گرفتن مجوز جدید اقدام نمایید.

اقامت

مجوز اقامت و کار در کشور دانمارک از طریق استارتاپ به شما اجازه کار کردن در سایر کشورهای منطقه شنگن را نمی دهد.

شرکت در کلاس های زبان دانمارکی

مجوز اقامت و کار کشور دانمارک از طریق استارتاپ به شما اجازه می دهد تا پایان تاریخ اعتبار آن در این کشور زندگی کنید. همچنین با این مجوز می توانید به مدت حداکثر 90 روز در کشورهای منطقه شنگن اقامت کنید، که البته این 90 روز باید در طول 180 روز آخر تاریخ اعتبار مجوز اقامت شما در کشور دانمارک باشد.

با داشتن مجوز اقامت در کشور دانمارک از طریق استارتاپ، می توانید در کلاس های زبان دانمارکی شرکت کنید که البته بخشی از هزینه آن به عهده خود شما است. برای این منظور باید هجده سال تمام سن و یک آدرس ثبت شده در سامانه ملی ثبت این کشور داشته باشید.

همچنین شهرداری منطقه محل سکونت شما در دانمارک ملزم است به شما کلاس های زبان پیشنهاد کرده و شما را به آموزشگاه های زبان معرفی کند. اگر به مدت یک ماه پس از ثبت آدرس خود در دانمارک هیچ کلاس زبانی به شما پیشنهاد نشد، با شهرداری منطقه محل سکونت خود تماس بگیرید.

در این کلاس ها به شما و سایر اتباع کشورهای خارجی در کلاس های مشترک دروس زبان دانمارکی آموخته می شود.

چه مدت می توانید در کشور دانمارک زندگی کنید؟

بر اساس طرح استارتاپ، مجوز اقامت و کار شما در کشور دانمارک از تاریخ صدور به مدت دو سال اعتبار دارد که در برخی موارد امکان تمدید آن تا 3 سال هم وجود دارد.

در صورت ارائه به موقع درخواست تمدید اقامت، اجازه دارید در کشور دانمارک بمانید و به فعالیت در حرفه خود ادامه دهید ، حتی اگر مجوز شما در حال انقضا باشد.

مجوز اقامت شما در دانمارک تنها تا سه ماه قبل از انقضای تاریخ گذرنامه معتبر خواهد بود. در صورتیکه مدت اعتبار پاسپورت شما کمتر از مدت زمان اجازه اقامت شما باشد، مدت اقامت نیز کوتاه تر خواهد شد، که البته پس از تمدید گذرنامه می توانید مجددا برای تمدید مجوز اقامت اقدام کرده و درخواست دهید.

توجه داشته باشید که این درخواست باید حداکثر سه ماه قبل از تاریخ انقضای گذرنامه انجام شود.

مجوز اقامت و کار در کشور دانمارک که بر اساس طرح استارتاپ به شما اعطا می شود، امکان همراهی سایر اعضای خانواده را نیز به شما می دهد. این اعضا شامل همسر و فرزندان زیر هجده سال می باشد.

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید:

روش های مهاجرت به دانمارک

سفارت دانمارک در ایران : https://iran.um.dk