دوم: تکمیل فرم های علاقمندی به خرید مزرعه و طرح کسب و کار

پس از بازدید از ایالت مانیتوبا و تحقیق در مورد وضعیت حوزه ی کشاورزی در این ایالت، باید اطلاعات مربوط به سابقه ی مزرعه داری و کشاورزی و همچنین طرح خود برای فعالیت کشاورزی در مانیتوبا را ارایه دهید.

 

مهاجرت به ایالت مانیتوبا در کانادا
مهاجرت به ایالت مانیتوبا در کانادا

سوم: ارسال فرم های مربوطه

تمامی فرم ها و اطلاعات مورد نیاز ایالت مانیتوبا باید در این مرحله ارسال شود. در این مرحله مشخص می شود که آیا واجد شرایط ارسال درخواست برای اقامت دایم کانادا جهت فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه ی کشاورزی مانیتوبا هستید یا خیر.

مرحله ی چهارم: ارزیابی تقاضای خرید زمین کشاورزی در مانیتوبا

بررسی و ارزیابی هر درخواست خرید مزرعه در مانیتوبا ممکن است همراه با مصاحبه ی حضوری باشد. اگر درخواست شما واجد شرایط لازم برای برنامه مهاجرتی خرید زمین کشاورزی باشد، گواهینامه نامزدی برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا را دریافت می کنید. متقاضیانی که در این مرحله پذیرفته می شوند، باید قراردادی مبنی بر واریز سپرده ای به مبلغ 75000 دلار کانادا امضا کنند.

توجه داشته باشید که در این مرحله هنوز اقامت دایم کانادا را دریافت نکرده اید.

مرحله ی پنجم: ارسال درخواست اقامت دایم کانادا

پس از دریافت گواهینامه نامزدی استانی مانیتوبا، می توانید درخواست اخذ اقامت دایم کانادا را به دولت کانادا ارسال کنید.

مرحله ی ششم: راه اندازی و شروع به کار مزرعه داری در مانیتوبا

پس از دریافت اقامت دایم کانادا می توانید وارد این کشور شده و فعالیت کشاورزی خود را آغاز کنید. مرکز مشاوره ی کسب و کار در مانیتوبا BCU  می تواند اطلاعات، بازخوردها و راهنمایی های لازم را برای راه اندازی و اداره ی فعالیت کشاورزی شما در مانیتوبا در اختیار شما قرار دهد

خواندن این مقاله به شما پیشنهاد می شود: برنامه مهاجرتی کشاورزی و صنایع غذایی کانادا

برای  اطلاعات بیشتر  درباره ی  مالیات در کانادا و دیگر مشاغل مانیتوبا  روی هرکدام کلیک کنید. 

     https://mfa.gov.ir/  :سایت وزارت امور خارجه ایران