در این روش شخصی که اقامت دایم کانادا را دریافت کرده است با داشتن دو شرط زیر می تواند پدر و مادر یا همسر خود را برای مهاجرت و اقامت دایم کانادا حمایت کند:

تمکن مالی کافی برای حمایت مالی از والدین یا همسر خود در کانادا

اثبات اینکه فرد مورد حمایت هیچ گونه مسئولیتی برای دولت کانادا ایجاد نمی کند

شرایط

حداقل 18 سال سن داشته باشید

اقامت دایم کانادا را داشته باشید یا شهروند کانادا باشید

اثبات کنید که کمک های اجتماعی و شهروندی دریافت نمی کنید

از عهده هزینه های فردی که به کانادا می آورید بر می آیید

الزامات درآمد

در بیش تر موارد برای اسپانسرشیپ همسر و فرزند، الزامات خاصی از لحاظ درآمد وجود ندارد

افرادی که می توانید اسپانسر کنید

همسر

فرزندان مجرد زیر 22 سال

پدر و مادر