ویزای مولتی پل کانادا (چند بار ورود) در واقع همان ویزای توریستی کانادا است. شخص می تواند با این ویزا پس از هر بار ورود به کانادا حداکثر تا 6 ماه آنجا بماند .

شرایط لازم

سوابق سفرهای پیشین (سابقه سفر شنگن در این مورد بسیار تاثیرگذار است )

تمکن مالی کافی

اثبات وابستگی به ایران و قطعی بودن بازگشت به کشور خود (به عنوان مثال، گواهی اشتغال به کار، داشتن همسر و فرزند درایران…)

هزینه دولتی درخواست ویزا

هزینه دولتی درخواست ویزای مولتی پل در حال حاضر 100 دلار کانادا است.