حقوق و مزایایی که از آن برخوردار می شوید

کار

با داشتن مجوز اقامت و کار کشور دانمارک، تنها اجازه دارید درشغل و محل کاری که براساس آن برای مجوز اقدام کرده اید، فعالیت کنید. البته، انجام کارهای داوطلبانه بدون حقوق نیز مجاز است.

اگر در حین اقامت به شما شغل جدیدی پیشنهاد شود، باید مجددا برای آن شغل درخواست مجوز کار دهید. این مجوز تنها تا پایان تاریخ آن به شما اجازه اقامت و کار در این کشور را می دهد.

علاوه بر این، با این مجوز می توانید به مدت 90 روز در یکی از کشورهای منطقه شنگن اقامت (و نه کار) کنید. این 90 روز باید در طول 180 روز آخر اعتبار مجوز باشد. توجه داشته باشید که اجازه اقامت و کار کشور دانمارک به شما حق کار کردن در کشورهای منطقه شنگن را نمی دهد.

دوره های زبان دانمارکی

با داشتن اجازه اقامت در کشور دانمارک می توانید در دوره های زبان دانمارکی که بخشی از هزینه ی آن را شهرداری محل سکونت شما می پردازد، شرکت نمایید. شهرداری منطقه محل سکونت شما موظف است دوره های زبان دانمارکی را به شما ارائه کرده و یا شما را به آموزشگاه های زبان معرفی کند.

 در این کلاس ها به شما و سایر اتباع خارجی زبان دانمارکی آموزش داده خواهد شد. چنانچه پس از گذشت یک ماه از ثبت آدرس شما در این کشور پیشنهادی جهت شرکت در دوره های زبان دانمارکی دریافت نکردید، با شهرداری منطقه خود تماس بگیرید.

اقامت یک ماهه جهت آمادگی

اگر از خارج از کشور دانمارک برای اخذ مجوز اقامت اقدام می کنید، به شما مجوز اقامت 1 ماهه برای شروع به کار، مستقرشدن و آشنایی بیشتر با محیط داده می شود. چنانچه نتوانید مدارک تمکن مالی کافی را در زمان ثبت درخواست خود ارایه نمایید، طول این مجوز 1 ماهه به 14 روز کاهش می باید.

می توانید در 2 سال اول اقامت خود در دانمارک دو مجوز 1 ساله بگیرید که مدت اعتبار آنها نباید بیشتر از مدت قرارداد کاری شما باشد. بعد از آن می توانید برای مجوزهای 2 ساله اقدام کرده و پس از 4 سال، هر بار برای یک مجوز 3 ساله درخواست دهید.

اجازه اقامت به خانواده

اجازه کار و اقامت دانمارک برای هنرمندان و ورزشکاران شامل اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان زیر هجده سال متقاضی نیز می شود.

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید:

روش های مهاجرت به دانمارک

سفارت دانمارک در ایران : https://iran.um.dk