کیان ویزا

پوزیشن های دانشگاه علم و فناوری نروژ برای تحصیل در مقطع دکترا و فوق دکترا

0.0
0.0/5
با تکمیل نمودن فرم ارزیابی، کارشناسان ما بهترین روش مهاجرت را برای شما پیدا می کنند و با شما تماس میگیرند!
^ مشاوره رایگان
فهرست مطالب

پوزیشن های دانشگاه علم و فناوری نروژ برای تحصیل در مقطع دکترا و فوق دکترا

در این مقاله، موسسه مهاجرتی کیان ویزا پوزیشن های دکترا و فوق دکترا را در دانشکده های مهندسی،پزشکی و علوم بهداشت،فناوری اطلاعات و مهندسی برق ،علوم پایه،علوم اجتماعی وآموزش و اقتصاد در دانشگاه علم و فناوری نروژ را برای شما متقاضیان تحصیل گردآوری کرده است.

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه سیستم های خنک کننده و پمپ گرما، دپارتمان انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

Postdoctoral Fellow: Advanced refrigeration and heat pumping systems

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه مدل سازی دینامیک و شبیه سازی نیروگاه های برق حرارتی با تسخیر Co2، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

PhD position within dynamic modeling and simulation of thermal power plants with CO2 capture

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته بیومکانیک، بخش مهندسی سازه نروژ

Postdoctoral Fellow in Biomechanics

پوزیشن استادی دکترا در رشته هیدروانفورماتیک، بخش مهندسی عمران و محیط زیست نروژ

Associate professor in hydroinformatics

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه توسعه ابزارهای شبیه سازی راهبردی برای بازیافت باتری های لیتیوم یون، بخش انرژی و مهندسی فرایند نروژ

Postdoctoral Fellow: developing strategic simulation tools for lithium-ion(LIB) recycling

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه تولید زیرساخت های شناور برای توربین های بادی بسیار بزرگ، دپارتمان فناوری دریایی

نروژ

PhD candidate within floating substructures for very large wind turbines

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه آب و فاضلاب، بخش آب و فاضلاب نروژ

Researcher in the water and wastewater group

پوزیشن تحقیقاتی دکترا درزمینه ایمنی تاسیسات نیروزای نوری ساختمان در برابر آتش سوزی، دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست نروژ

PhD position in applied fire safety of photovoltaic installations for buildings

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در بخش فناوری دریایی نروژ

Postdoctoral Fellowship in the department of Marine Technology

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه دینامیک ساختاری مرکب و هوش مصنوعی، بخش فناوری دریایی نروژ

PhD candidate within the area of combined structural dynamics and artificial intelligence

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه ریز ساختارهای یخ اسپری دریایی، دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست نروژ

Postdoctoral position in Microstructure of sea spray ice

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه بررسی تجربی میعان قطره ای، دپارتمان انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

PhD candidate within experimental investigation of dropwise condensation

۲پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه شبیه سازی ارقامی در مکانیک سیالات و انتقال گرما، دپارتمان انرژی و مهندسی فرآیند

نروژ

Two PhD candidates within numerical simulation in fluid mechanics and heat transfer

پوزیشن تحقیقاتی دکترای پروژه Horizon2020 project B-Water smart، بخش مهندسی عمران و محیط زیست نروژ

PhD candidate as part of the Horizon 2020 project B-Water smart

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترای پروژه Horizon2020 project B-Water smart، بخش مهندسی عمران و محیط زیست نروژ

Postdoctoral fellow in the Horizon 2020 project B-Water smart

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه آنالیز عملکرد سیستم های ترکیبی پمپ انرژی خورشیدی وگرمایشی، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

PhD candidate in performance analysis of the combined Solar and Heat Pump Systems

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه استفاده از سیستم های ترکیبی خنک کننده، گرم کننده و نیروزا در تولید منابع انرژی چندگانه و تجدیدپذیر، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

Postdoctoral Fellow in combined Cooling, Heating and Power System for Renewable Multi-energy Supply

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه عملکرد دینامیک پمپ های حرارتی دمای بالا ، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

Postdoctoral Fellow in High Temperature Heat Pump and Dynamic Performance

۲ پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه مدل سازی ارقامی هیدرودینامیک کشتی در شرایط واقعی دریا ، بخش مهندسی عمران و محیط زیست نروژ

2PhD positions within numerical modelling of ship hydrodynamics in real sea conditions

پوزیشن استادی دکترا در زمینه ذخیره انرژی برای سیستم های انرژی آینده، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

Associate Professor /Professor within Energy Storage for Future Energy Systems

پوزیشن استادی دکترا در زمینه شبیه سازی های ارقامی دقیق در مکانیک سیالات، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

Professor/Associate Professor in High Fidelity numerical simulations in fluid mechanics

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در CFD برای طراحی محفظه سوخت کارآمد برای سوخت تر Syn-Gas، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

Postdoctoral Fellow in CFD for the design of a Combustion Chamber for Efficient Wet Combustion of Syn-Gas

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه کربنیزه کردن لجن فاضلاب به روش گرمابی، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

Postdoctoral fellowship in hydrothermal carbonization of sewage sludge

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه بیومکانیک و مدل سازی شخصی عملکرد قلب و عروق، بخش مهندسی سازه  نروژ

PhD candidate in Biomechanics and personalized Cardiovascular Modeling

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه استفاده از سوخت های بیولوژیک در کشتیرانی به منظور کاهش تغییرات آب و هوایی، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

PhD candidate: Biofuels in deep sea shipping for climate change mitigation

پوزیشن اداری مشاور ارشد در پروژه بودجه اتحادیه اروپا، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ
پوزیشن اداری هماهنگ کننده و برنامه ریزی در مرکز تحقیقات در پروژه کاهش گازهای گلخانه ای، بخش انرژی و مهندسی فرآیند نروژ

پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشکده پزشکی و علوم بهداشت دانشگاه علم و فناوری نروژ

۶ پوزیشن تحقیقاتی دکترا  در رشته فناوری مافوق صوت، بخش گردش خون و تصویربرداری پزشکی نروژ

6 available PhD positions within various topics related to ultrasound technology

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه پردازش پیشرفته داده از ابزارهای ورود به سیستم ، بخش گردش خون و تصویر برداری پزشکی نروژ

PhD- Advanced processing of data from existing well logging tools

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه استفاده از فناوری مافوق صوت در بررسی دقیق لوله های پوسیده نفت و گاز، بخش گردش خون و تصویربرداری پزشکی نروژ

PhD-Increased sensitivity and detailed diagnosis of corroded oil and gas pipes using ultrasound

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه یادگیری ماشین درطبقه بندی بستر دریا با استفاده از فناوری رد یابی آوایی، بخش گردش خون و تصویربرداری پزشکی نروژ

PhD-Machine learning for seabed classification in SONAR

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه استفاده از اشعه مغناطیسی یا الکترومغناطیسی بی خطر در اکوکاردیوگرافی، بخش گردش خون و تصویربرداری پزشکی نروژ

PhD-Non-invasive(electro)mechanical wave imaging in echocardiography

استفاده از تکنولوژی مافوق صوت و یادگیری ماشین برای رصد کردن مراحل بلوغ ماهی سالمون اقیانوس اطلس، بخش گردش خون و تصویربرداری پزشکی نروژ

PhD-Ultrasonic and machine learning for automated monitoring of maturation states in Atlantic salmon

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه کشف و اندازه گیری فشار و جریان چاه های نفت و گاز در حین حفاری با استفاده از اندازه گیری اولتراسونیک داپلر، بخش گردش خون و تصویربرداری پزشکی نروژ

PhD-Ultrasonic Doppler measurements while drilling for identification and quantification of influx/efflux in boreholes

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در مرکز تحقیقاتی التهاب مولکولی نروژ

Postdoctoral fellowship- Center of Molecular Inflammation Research

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه توانبخشی فردی بیماران سکته ای با استفاده از ابزار سنجش کمی مالتیمدال، بخش مغز و اعصاب و حرکات نروژ

PhD Candidate: personalized rehabilitation of stroke patients evaluated with multimodal quantitative tools(PROTEQT)

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه توانبخشی فردی بیماران سکته ای با استفاده از ابزار سنجش کمی مالتیمدال، بخش مغز و اعصاب و حرکات نروژ

Post doctor: personalized rehabilitation of stroke patients evaluated with multimodal quantitative tools(PROTEQT)

پوزیشن دکترای استادی در رشته پزشکی( چاقی مفرط و متابولیسم بدن)، بخش پزشکی بالینی و مولکولی نروژ

Professor/Associate professor in Medicine (Obesity and Metabolism)

پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی برق دانشگاه علمی فناوری نروژ

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه مدل سازی و شبیه سازی میزان پذیرش و تاثیر استفاده از فناوری های مدرن کنترل مرز در اجتماع، بخش امنیت اطلاعات و فناوری ارتباطات نروژ

PhD candidate in modelling and simulation of social impact and acceptability of modern border control technologies

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ارتباط بین ایستگاه های فرعی در شبکه های موبایل وایرلس و حفاظت از سیستم های قدرت، بخش حفاظت اطلاعات و فناوری ارتباطات نروژ

PhD candidate in the field of ʺinter-substation communication over wireless mobile networks for power system protectionʺ

پوزیشن دکترا و فوق دکترا درزمینه پردازش و آنالیز داده به منظور حفظ حریم شخصی کاربر، بخش حفاظت اطلاعات و فناوری ارتباطات نروژ

Post doctoral /PhD positon in privacy preserving Data Processing and Analysis

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ارتباطات آکوستیک زیر دریایی، بخش سیستم های الکترونیکی نروژ

PhD position within underwater Acoustics Communications

پوزیشن دکترای فناوری شبکه، بخش علوم کامپیوتر نروژ

Associate professor in Web Technology

پوزیشن دکترای استادی در زمینه فناوری های یادگیری، بخش علوم کامپیوتر نروژ

Associate professor in Learning Technologies

پوزیشن دکترای استادی در رشته برنامه نویسی و زبان های برنامه نویسی، بخش علوم کامپیوتر نروژ

Associate professor in Science of programming and programming languages

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ارزیابی کیفیت تصاویر،بخش علوم کامپیوتر نروژ

PhD position in Image Quality Assessment

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ʺ طراحی ماشین های برقی برای پمپ های تقویتی ذخیره گاه های نیروگاه  برقʺ، بخش مهندسی برق نروژ

PhD position in ʺDesign of an electric machine for a booster pump in hydropower pump storageʺ.

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه انرژی برق دیجیتال، بخش مهندسی برق

نروژ

Researcher in Digital Electrical Energy

پوزیشن استادی دکترا در زمینه تعامل انسان و ماشین در سیستم های فیزیکی سایبری، بخش مهندسی سایبرنتیک نروژ

Professor/Associate Professor position in Human-Machine Interaction for Cyber-Physical Systems

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه کنترل و تبدیل نیرو در توربین های نیروگاه های بادی دریایی، بخش مهندسی برق نروژ

PhD position in Electric Power Engineering within ʺPower Conversion and control in offshore wind farms and gridʺ

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه علم داده شبکه عصبی مصنوعی، بخش ریاضیات نروژ

Postdoctoral fellowship in Neural Data Science

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ساخت ابزارهای برنامه ریزی نیروگاه برق با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین، بخش مهندسی برق نروژ

PhD position in a new hydropower scheduling tool based on machine learning techniques

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در توسعه پلت فرم های شبیه سازی و راهبردهای جدید کنترل در سیستم های ترکیبی تولید کننده سرما، گرما و برق، بخش مهندسی برق نروژ

Postdoctoral position in Development of Simulation Platform and Novel Control Strategies for Combined Cooling, Heating and Power Generation(CCHP)

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه مدلسازی بازار، تعیین مشخصات و ارزیابی بازار در عملیات های بین منطقه ای و TSO-DSO، بخش مهندسی برق نروژ

Postdoctoral position in Market Modelling, characterization and Business Assessment of interregional and TSO-DSO operation

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه بررسی دیجیتال، بخش حفاظت اطلاعات و فناوری ارتباطات نروژ

PhD position in Digital Investigation

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه تصویرسازی در برنامه ریزی محاسباتی جراحی ها، بخش علوم کامپیوتر نروژ

PhD in Analytics for visualization in Computational Surgery Planning

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه تکنولوژی پزشکی، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و علوم پایه نروژ

PhD position in Medical Technology

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه حفظ حریم شخصی و بلاک چین ها، بخش علوم کامپیوتر نروژ

Post doctor in Security and Privacy Block chain

پوزیشن استادی دکترا در زمینه امنیت و اطمینان سیستم های خود مختار، بخش مهندسی سایبرنتیک نروژ

Professor/Associate professor in Safety and Assurance of Autonomous Systems

پوزیشن استادی دکترا در زمینه مهندسی سیستم های فیزیکی سایبری، بخش مهندسی سایبرنتیک نروژ

Professor/Associate professor in Systems Engineering for Cyber-Physical Systems

پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشکده فناوری اطلاعات ومهندسی برق دانشگاه علم و فناوری نروژ

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه مدل سازی و شبیه سازی میزان پذیرش و تاثیر استفاده از فناوری های مدرن کنترل مرز در اجتماع، بخش امنیت اطلاعات و فناوری ارتباطات نروژ

PhD candidate in modelling and simulation of social impact and acceptability of modern border control technologies

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ارتباط بین ایستگاه های فرعی در شبکه های موبایل وایرلس و حفاظت از سیستم های قدرت، بخش حفاظت اطلاعات و فناوری ارتباطات نروژ

PhD candidate in the field of ʺinter-substation communication over wireless mobile networks for power system protectionʺ

پوزیشن دکترا و فوق دکترا درزمینه پردازش و آنالیز داده به منظور حفظ حریم شخصی کاربر، بخش حفاظت اطلاعات و فناوری ارتباطات نروژ

Post doctoral /PhD positon in privacy preserving Data Processing and Analysis

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ارتباطات آکوستیک زیر دریایی، بخش سیستم های الکترونیکی نروژ

PhD position within underwater Acoustics Communications

پوزیشن دکترای فناوری شبکه، بخش علوم کامپیوتر نروژ

Associate professor in Web Technology

پوزیشن دکترای استادی در زمینه فناوری های یادگیری، بخش علوم کامپیوتر نروژ

Associate professor in Learning Technologies

پوزیشن دکترای استادی در رشته برنامه نویسی و زبان های برنامه نویسی، بخش علوم کامپیوتر نروژ

Associate professor in Science of programming and programming languages

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ارزیابی کیفیت تصاویر،بخش علوم کامپیوتر نروژ

PhD position in Image Quality Assessment

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ʺ طراحی ماشین های برقی برای پمپ های تقویتی ذخیره گاه های نیروگاه  برقʺ، بخش مهندسی برق نروژ

PhD position in ʺDesign of an electric machine for a booster pump in hydropower pump storageʺ.

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه انرژی برق دیجیتال، بخش مهندسی برق

نروژ

Researcher in Digital Electrical Energy

پوزیشن استادی دکترا در زمینه تعامل انسان و ماشین در سیستم های فیزیکی سایبری، بخش مهندسی سایبرنتیک نروژ

Professor/Associate Professor position in Human-Machine Interaction for Cyber-Physical Systems

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه کنترل و تبدیل نیرو در توربین های نیروگاه های بادی دریایی، بخش مهندسی برق نروژ

PhD position in Electric Power Engineering within ʺPower Conversion and control in offshore wind farms and gridʺ

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه علم داده شبکه عصبی مصنوعی، بخش ریاضیات نروژ

Postdoctoral fellowship in Neural Data Science

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه ساخت ابزارهای برنامه ریزی نیروگاه برق با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین، بخش مهندسی برق نروژ

PhD position in a new hydropower scheduling tool based on machine learning techniques

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در توسعه پلت فرم های شبیه سازی و راهبردهای جدید کنترل در سیستم های ترکیبی تولید کننده سرما، گرما و برق، بخش مهندسی برق نروژ

Postdoctoral position in Development of Simulation Platform and Novel Control Strategies for Combined Cooling, Heating and Power Generation(CCHP)

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه مدلسازی بازار، تعیین مشخصات و ارزیابی بازار در عملیات های بین منطقه ای و TSO-DSO، بخش مهندسی برق نروژ

Postdoctoral position in Market Modelling, characterization and Business Assessment of interregional and TSO-DSO operation

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه بررسی دیجیتال، بخش حفاظت اطلاعات و فناوری ارتباطات نروژ

PhD position in Digital Investigation

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه تصویرسازی در برنامه ریزی محاسباتی جراحی ها، بخش علوم کامپیوتر نروژ

PhD in Analytics for visualization in Computational Surgery Planning

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه تکنولوژی پزشکی، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و علوم پایه نروژ

PhD position in Medical Technology

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه حفظ حریم شخصی و بلاک چین ها، بخش علوم کامپیوتر نروژ

Post doctor in Security and Privacy Block chain

پوزیشن استادی دکترا در زمینه امنیت و اطمینان سیستم های خود مختار، بخش مهندسی سایبرنتیک نروژ

Professor/Associate professor in Safety and Assurance of Autonomous Systems

پوزیشن استادی دکترا در زمینه مهندسی سیستم های فیزیکی سایبری، بخش مهندسی سایبرنتیک نروژ

Professor/Associate professor in Systems Engineering for Cyber-Physical Systems

پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشکده علوم پایه دانشگاه علم و فناوری نروژ

پوزیشن استادی دکترا در رشته اکولوژی دریایی، بخش زیست شناسی نروژ

Associate Professor in Marine Ecology

پوزیشن استادی دکترا در رشته بیوتکنولوژی، بخش بیوتکنولوژی و تغذیه نروژ

Associate Professor in Biotechnology

پوزیشن استادی دکترا در رشته مهندسی مواد(توموگرافی کاوشگر اتم)، بخش فیزیک نروژ

Professor/Associate professor in Materials Science and Engineering (Atom Probe Tomography)

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه فیزیک تئوری مواد چگال، بخش فیزیک نروژ

PhD position in theoretical condensed matter physics

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه تئوری کوانتوم مواد چگال نروژ

Post doc in quantum condensed matter theory

دو پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه پلت فرم زیست پالایش علف های دریایی، بخش فیزیک نروژ

2PhD positions in the Norwegian Seaweed Bio-refinery platform

پوزیشن تحقیقاتی دکترا دررشته مهندسی- تعیین مشخصات، آزمایشگاه نانو نروژ

Senior Engineer-characterization

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه ریز ابزارها درمکانوبیولوژی- بیو فیزیک، بخش فیزیک نروژ

Postdoc in micro devices for mechanobiology- biophysics

پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشکده علوم اجتماعی و آموزش دانشگاه علم و فناوری نروژ

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته روانشناسی رشد، بخش روانشناسی نروژ

PhD Candidate in Developmental Psychology

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه راه کارهای افزایش بهداشت و رفاه جامعه، بخش مددکاری اجتماعی نروژ

PhD Candidate in Social and Welfare Policy

پوزیشن تحقیقاتی در زمینه فقر کودکان، بخش جغرافی نروژ

PhD candidate on the topic of child poverty

دو پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه روانشناسی محیط زیست، مرکز تحقیقات NTRANS، بخش روانشناسی نروژ

Two PhD candidates in Environmental Psychology in the research center NTRANS

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه مطالعات بین رشته ای مسائل کودکان، بخش آموزش و یادگیری نروژ

PhD candidate in interdisciplinary Child Research

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه مردم شناسی اجتماعی، بخش مردم شناسی اجتماعی نروژ

PhD candidate in Social Anthropology

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه علوم آموزشی، بخش آموزش و یادگیری نروژ

Postdoctoral fellow in educational Science

پوزیشن استادی دکترا در رشته ادبیات و فرهنگ به زبان انگلیسی، بخش تربیت مدرس نروژ

Associate professor of Literature and Culture in English

پوزیشن تحقیقاتی  فوق دکترا در رشته روانشناسی نروژ

Postdoctoral Fellow in psychology

پوزیشن دکترا در بخش اقتصاد دانشگاه علم و فناوری نروژ

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه چالش ها و فرصت های نظام دهنده در ایجاد شهرهای هوشمند بدون آلودگی نروژ

PhD candidate in Regulatory Challenges and Opportunities in Zero Emission Neighbor hoods in Smart Cities

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین موسسه مهاجرتی کیان ویزا در هر یک از شعب در تهران،شیراز،مشهد،یزد،اصفهان،اهواز،و ساری تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید تا مشاورین کیان ویزا با شما تماس بگیرند

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

مهاجرت به نروژ –  اقامت دائم در نروژ

www.norway.no : سفارت نروژ در ایران

اگر در مبحث مهاجرت سوالی دارید از طريق فرم تماس با ما یا در صورت مرتبط بودن با این مطلب در قسمت کامنت ها از ما بپرسید!

این متن را از طريق دکمه های زیر با دیگران به اشتراك بگذارید! 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
{{ reviewsTotal }} نقد و بررسی
{{ reviewsTotal }} نظرات
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}