راهکارهای جذب افراد به بازار کار کشور سوئد

راهکارهای جذب افراد به بازار کار کشور سوئد

راهکارهای جذب افراد به بازار کار کشور سوئد

در لایحه بودجه ی 2020  کشور سوئد، بسته جدیدی برای افزایش میزان اشتغال پیشنهاد شده است که بر اساس آن بودجه ای برابر با 1.3 میلیارد کرون سوئد جهت ایجاد فرصت های شغلی، توسعه ی امکانات تحصیلی و رونق کسب و کار در نظرگرفته شده است.

 

علیرغم روند رو به کاهش بیکاری در سال های اخیر، نرخ بیکاری در برخی رشته ها همچنان بالاست و اغلب افراد مهارت های مورد نیاز کارفرمایان را ندارند. از سال 2018 تا کنون کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری مشاهده نشده است و تلاش برای توسعه بازار کار در کشور سوئد کمرنگ تر شده است.

 

در راستای رفع این کمبودها باید امکان تاسیس و راه اندازی شرکت های جدید و متعاقبا رقابتی تر شدن بازار کار برای افراد فراهم شود.

 دولت سوئدپیشنهاد کرده است بودجه ای معادل 56 میلیون کرون سوئد برای یک دوره ی فشرده ی یک ساله  جهت جذب سریع مهاجرین تازه وارد به بازار کار این کشور در نظر گرفته شود.

لیست مشاغل مورد نیاز این کشوربرای سال 2020 بزودی منتشر خواهد شد.

 

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

اقامت تحصیلی سوئد  آشنایی با کشور سوئد اقامت کاری سوئد برای ورزشکاران و مربیان ورزشی  -  ویزای خود اشتغالی کشور سوئد

 

 https://www.swedenabroad.se/en : سایت سفارت سوئد در ایران