پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه استاوانگر نروژ

-

اگر شما هم علاقمند به تحصیل در کشور نروژهستید، مقاله کیان ویزا را در رابطه با پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه استاوانگر نروژ را مطالعه کنید

دو پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته فناوری نسل پنجم (5G)، بخش مهندسی برق و کامپیوترنروژ

 

2 PhD Fellowships on 5G Technology

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته فناوری انرژی، بخش انرژی و مهندسی نفت نروژ

 

Associate Professor in Energy Technologies

 

پوزیشن  تحقیقاتی دکترا در رشته مهندسی مخزن/ شیمی مخازن، بخش منابع انرژی نروژ

 

PhD Research Fellowship in reservoir engineering/reservoir chemistry

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته فناوری نفت، بخش منابع انرژی نروژ

 

PhD research Fellowship in Petroleum Technology

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته مهندسی محاسبات، بخش منابع انرژی  نروژ

 

Associate Professor in Computational Engineering

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته مهندسی محاسبات، بخش منابع انرژی نروژ

 

PhD fellowship in Computational Engineering

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته مدیریت ریسک و امنیت اجتماعی، بخش امنیت، اقتصاد و برنامه ریزی نروژ

 

PhD Research Fellowship in Risk Management and Societal Safety

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه مطالعات جنسیتی، بخش علوم اجتماعی نروژ

 

PhD position in Gender Studies

 

 

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته فناوری انرژی، بخش انرژی و منهدسی نفت نروژ

 

Postdoctoral Fellow in Energy Technology

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه فناوری انرژی، بخش انرژی ومهندسی نفت نروژ

 

PhD Fellowship in Energy Technology

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته بیوتکنولوژی محیط زیست، بخش شیمی، زیست شناسی و محیط زیست نروژ

 

PhD Research fellowship in Environmental Biotechnology

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته تعلیم و تربیت، بخش آموزش ابتدایی کودکان نروژ

 

PhD fellowship in Pedagogics

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته اقتصاد، بخش مطالعات اجتماعی نروژ

PhD Fellow in Economics

 

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته نجوم، کیهان شناسی و فیزیک ذرات، بخش ریاضیات و فیزیک نروژ

 

Postdoctoral Fellowship in Astronomy, Cosmology and Particle Physics

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته نجوم، کیهان شناسی و فیزیک ذرات، بخش ریاضیات و فیزیک نروژ

 

PhD position in Astronomy, Cosmology and Particle Physics

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته پرستاری، بخش بهداشت عمومی نروژ

 

Associate professor of Nursing

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته شیمی زیست شناسی/ زیست شناسی سیستم ها، بخش شیمی، زیست شناسی و فناوری محیط زیست نروژ

 

Associate professor in Biological Chemistry/System Biology

 

 

 

 

 

 

 

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته پرستاری/بهداشت، بخش مراقبت از بیمار واصول اخلاقی نروژ

 

Associate professor in Nursing Science/Health Science

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته شیمی زیست شناسی/ بیولوژی سلولی، بخش شیمی، زیست شناسی و فناوری محیط زیست نروژ

 

Associate professor in Biological Chemistry/Cell Biology

پوزیشن استادی دکترا در رشته پرستاری / بهداشت با گرایش آنکولوژی، بخش مراقبت از بیمار و اصول اخلاقی نروژ

 

Associate Professor in Nursing Science/Health Sciences with an orientation towards Oncology Nursing

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در زمینه نوآوری های پزشکی در تصویربرداری از مغز و یادگیری ماشین، بخش فناوری کیفیت و بهداشت نروژ

 

PhD Research in Neuroimaging and Machine Learning related to Medical Initiatives

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته بافت شناسی ارگانیسم های دریایی/اکوتاکسیکولوژی، بخش بیوشیمی و تکنولوژی محیط زیست نروژ

 

PhD Research fellow in histopathology of Marine Organisms/ecotoxicology

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته ارکستراسیون نسل پنجم، بخش مهندسی برق و کامپیوترنروژ

 

Postdoctoral Research fellowship in 5G Orchestration

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته ارکستراسیون نسل پنجم، بخش مهندسی برق و کامپیوتر نروژ

 

PhD Research fellowship in 5G Orchestration

 

 

 

 

برای  کسب اطلاعات بیشتر،  در رابطه با شرایط مربوط به پوزیشن های دکترا و فوق دکترا دردانشگاه استاوانگر  نروژمی توانید با مشاورین و وکلای ما در موسسه  مهاجرتی کیان ویزا تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی رایگان را در سایت  کیان ویزا تکمیل نمایید تا مشاورین ما جهت مشاوره وراهنمایی بیشتر  با شما تماس بگیرند .

 

 

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

-پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه جنوب شرق نروژرنکینگ دانشگاه نروژ - دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران - مهاجرت به نروژ -  اقامت نروژ

  www.norway.no : سفارت نروژ در ایران