پوزیشن های دکترا و فوق دکترای دانشگاه آگدر نروژ

-

اگر شما هم علاقمند به تحصیل در کشور نروژهستید، مقاله کیان ویزا را در رابطه با پوزیشن های دکترا و فوق دکترای دانشگاه آگدر نروژ را مطالعه کنید

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته ارتباطات، مشارکت و سیاست گذاری در مسائل محیط زیست، دانشکده علوم اجتماعی نروژ

 

PhD Research Fellow in Environmental Communication, Participation and Policy-Making

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته اکولوژی ساحل ، دانشکده علوم مهندسی نروژ

 

Post-Doctoral Research Fellow in Coastal Ecology

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات- ماشین های ستلین و میکروسیستم ها، دانشکده علوم مهندسی نروژ

 

PhD Research Fellow in ICT - Tsetlin machines and microsystems

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته اکولوژی دریایی-ریز پلاستیک ها در دریا، دانشکده علوم مهندسی نروژ

 

PhD Fellow in Marine ecology – Microplastics in the coastal Marine environment

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی نروژ

 

Associate Professor in Development Studies

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته تاریخ محیط زیست، دانشکده علوم انسانی و آموزش نروژ

 

Postdoctoral Research Fellow in environmental history

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و آموزش نروژ

 

Researcher in Information and Communication Technology

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته مکاترونیک، دانشکده علوم مهندسی نروژ

 

PhD Research Fellow in Mechatronics

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته هوش مصنوعی

 

Professor/Associate Professor in Artificial Intelligence

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته ادبیات زبان های کشورهای اسکاندیناوی و ادبیات زبان انگلیسی: متن آهنگ و آب وهوا

 

PhD Research Fellow in Nordic/English literature: Song Lyrics and Climate

 

 

 

برای  کسب اطلاعات بیشتر،  در رابطه با شرایط مربوط به پوزیشن های دکترا و فوق دکترا دردانشگاه آگدر نروژمی توانید با مشاورین و وکلای ما در موسسه  مهاجرتی کیان ویزا تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی رایگان را در سایت  کیان ویزا تکمیل نمایید تا مشاورین ما جهت مشاوره وراهنمایی بیشتر  با شما تماس بگیرند .

 

 

 

 

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

-پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه جنوب شرق نروژرنکینگ دانشگاه نروژ - دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران - مهاجرت به نروژ -  اقامت نروژ

  www.norway.no : سفارت نروژ در ایران