ویزاهای کاری صادر شده توسط دولت فنلاند

ویزاهای کاری صادر شده توسط دولت فنلاند در 12 ماه گذشته

ویزاهای کاری صادر شده توسط دولت فنلاند در 12 ماه گذشته

به تفکیک نوع تقاضا:

 

 

 

 

 

به تفکیک ملیت متقاضیان:

 

 

 

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید: 

مهاجرت به کشور فنلاند - کار فصلی در کشور فنلاند - مشاغل مورد نیاز و اخذ اقامت  کاری کشور فنلاند

 

سفارت فنلاند در ایران :https://mfa.gov.ir