پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه ترومسو نروژ( دانشگاه قطب شمال نروژ)

-

اگر شما هم علاقمند به تحصیل در کشور نروژهستید، مقاله کیان ویزا را در رابطه با پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه ترومسو نروژ( دانشگاه قطب شمال نروژ) را مطالعه کنید

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته آموزش استثنایی، دانشکده علوم انسانی، علوم اجتماعی و آموزش، بخش آموزش  نروژ

 

Postdoctoral Research Fellow in Special Needs Education

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته شیمی محاسباتی: واکنش های جدید برای تثبیت شیمیایی دی اکسید کربن، دانشکده علوم پایه و فناوری، بخش شیمی  نروژ

 

PhD Fellow in Computational Chemistry: New reactions for chemical fixation of CO2

 

 پوزیشن تحقیقاتی دکترا در پروژه ʺاستفاده از طبیعت برای مبارزه با باکتری کلامیدیاʺ ، دانشکده بهداشت و سلامت، بخش داروسازی  نروژ

 

PhD Fellow affiliated with the project "Utilizing nature in fight against Chalmydia trachomatis"

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته فناوری شیلات، دانشکده علوم زیستی، شیلات و اقتصاد  نروژ

 

Podoctoral Fellow in Fishing Technology
 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته شیلات، دانشکده علوم زیستی، شیلات و اقتصاد  نروژ

 

Postdoctoral Fellow in Fisheries Science
 

پوزیشن مهندسی در رشته پزشکی تطبیقی، دانشکده بهداشت و سلامت، بخش پزشکی تطبیقی  نروژ

 

Head Engineer in Comparative Medicine

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته شیمی بیوآنالیز، دانشکده بهداشت وسلامت، بخش داروسازی  نروژ

 

PhD Fellow in Bioanalytical Chemistry

 

یک تا سه پوزیشن استادی دکترا در رشته علوم کامپیوتر-حفظ امنیت و حریم شخصی، دانشکده علوم پایه و فناوری، بخش کامپیوتر نروژ

 

1-3 Associate Professors in Computer Science – computer security and privacy

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته کامپیوتر-مرکز راهبردهای نوین مبارزه با باکتری، دانشکده علوم پایه و فناوری، بخش کامپیوتر  نروژ

 

Associate Professor in Computer science - Centre for New Antibacterial Strategies

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته کامپیوتر، دانشکده علوم پایه و فناوری، بخش کامپیوتر  نروژ

 

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته ایمیونولوژی و پاتولوژی ماهی ها، دانشکده علوم زیستی، شیلات و اقتصاد نروژ

 

PhD fellow in Fish Immunology and Pathology

 

پوزیشن استادی دکترا در رشته پترولوژی ماگماتیک، پترولوژی تجربی، ژئوشیمی، دانشکده علوم پایه و فناوری، بخش ژئوشیمی  نروژ

 

Professor/Associate Professor in Magmatic Petrology/Experimental Petrology/Geochemistry

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته آمار زیستی: انتقال اجتماعی نشانگرهای زیستی، سبک زندگی و سلامت،دانشکده بهداشت و سلامت، بخش پزشکی جامعه نروژ

 

Postdoctoral Research Fellow in in biostatistics: Social transmission of biomarkers, lifestyle and health

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته بیولوژی عروق(ترجمه ای)، دانشکده بهداشت وسلامت، بخش پزشکی بالینی نروژ

 

Post doctor in translational vascular biology

 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در زمینه میکروبیولوژی و بیولوژی مولکولی، دانشکده سلامت و بهداشت، بخش بیولوژی پزشکی نروژ

 

Postdoctoral Research Fellow in Microbiology/Molecular biology
 

پوزیشن تحقیقاتی فوق دکترا در رشته بیولوژی سلولی قلب، دانشکده بهداشت وسلامت، بخش پزشکی بالینی

نروژ

Postdoctoral Research Fellow in Cardiac Cell Biology

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته زبانشناسی روسی- بررسی زبان تهدید در رسانه های روسی زبان، دانشکده علوم انسانی، علوم اجتماعی و آموزش، بخش زبان و فرهنگ نروژ

 

PhD in Russian Linguistics - Language of perceived threats in Russian Media

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته زبانشناسی-تجزیه و تحلیل واژگان و تک واژهای کلیدی در اخبار رسانه های روسیه و نروژ، دانشکده علوم انسانی، علوم اجتماعی و آموزش، بخش زبان و فرهنگ نروژ

 

PhD Fellow in Linguistics - Keyword/Key morph Analysis of Russian and Norwegian News Media

 

پوزیشن تحقیقاتی دکترا در رشته انسان شناسی اجتماعی/فرهنگی نروژ

 

PhD Fellow in Social/Cultural Anthropology

 

 

 

برای  کسب اطلاعات بیشتر،  در رابطه با شرایط مربوط به پوزیشن های دکترا و فوق دکترا دردانشگاه ترومسو  نروژمی توانید با مشاورین و وکلای ما در موسسه  مهاجرتی کیان ویزا تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی رایگان را در سایت  کیان ویزا تکمیل نمایید تا مشاورین ما جهت مشاوره وراهنمایی بیشتر  با شما تماس بگیرند .

 

 

 

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

-پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه جنوب شرق نروژرنکینگ دانشگاه نروژ - دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران - مهاجرت به نروژ -  اقامت نروژ

  www.norway.no : سفارت نروژ در ایران