بورسیه های دکترای دانشگاه علوم زیستی نروژ

-

تحصیل در رشته های مقطع دکترا در دانشگاه علوم زیستی نروژ نیازمند مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک اتمام دوره آموزشی ۵ ساله در رشته مورد نظر وشامل ۳ سال مطالعه تمام وقت و ۲و نیم سال فعالیت علمی و تحقیقاتی، ارائه سمینار و همایش و جلسه دفاع عمومی است.

برای اخذ پذیرش از  دانشگاه علوم زیستی نروژ علاوه بر فعالیت های علمی و تحقیقاتی، تسلط کامل به زبان انگلیسی و مدرک زبان معتبر، باید توانایی پرداخت هزینه های کامل ۳ سال اول تحصیل را نیز داشته باشید، که البته می توانید این مبلغ را از طریق اشتغال به کار موقت در یکی از بخش های دانشگاه یا اصطلاحا گرفتن پوزیشن، تامین نمایید. پوزیشن ها معمولا ۳ ساله و بدون تعهد کاراجباری یا ۴ ساله و به همراه کار اجباریست.

 

 

پوزیشن هایی که هم اکنون در دانشگاه علوم زیستی نروژ باز هستند عبارتند از

 

 

بورسیه دکترای دامپزشکی دانشگاه علوم زیستی  نروژ: مدل سازی بیولوژیک و ژنتیکی تولید گوسفند – مهلت درخواست: ۱۵ آگوست۲۰۲۰ 

PhD scholarship within animal science: biological and genetic modelling of sheep production - Deadline: Saturday, August 15, 2020

 

 


پوزیشن استادی فیزیک دانشگاه علوم زیستی نروژ- مهلت درخواست: ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰

Associate professor in Physics - Deadline: Tuesday, September 15, 2020

 

 

 

بورسیه دکترای بهداشت و تغذیه دام دانشگاه علوم زیستی نروژ - مهلت درخواست: ۲ آگوست ۲۰۲۰

PhD scholarship within the area animal nutrition and health - Deadline: Sunday, August 2, 2020

 

 

 

بورسیه دکترای آبزی شناسی و آبزی پروری دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت درخواست: ۱۵ آگوست۲۰۲۰
 

PhD scholarship within aquaculture - Deadline: Saturday, August 15, 2020

 

 

 

 بورسیه فوق دکترای ارزیابی و آمایش محیط زیست دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت درخواست: ۱۵ آگوست ۲۰۲۰

Postdoctoral Fellow in Environmental Valuation - Deadline: Saturday, August 15, 2020

 

 

بورسیه فوق دکترای استفاده از ابزارهای دیجیتال در نظارت و کنترل تاسیسات آبی دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت درخواست:۱۵ آگوست۲۰۲۰

Postdoctoral fellow within Digital tools for surveillance and process control in the water sector - Deadline: Saturday, August 15, 2020

 

 

بورسیه فوق دکترای علوم داده و یادگیری ماشین دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت درخواست:۱۰ آگوست ۲۰۲۰

Postdoctoral fellow within Data Science/Machine Learning - Deadline: Monday, August 10, 2020

 

 

بورسیه دکترای پرورش دام و ژنتیک دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت درخواست: ۱۵ آگوست ۲۰۲۰

PhD scholarship within animal breeding and genetics - Deadline: Saturday, August 15, 2020

 

 

بورسیه دکترای دامپزشکی و علوم دام دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت ثبت نام ۱ آگوست ۲۰۲۰

PhD scholarship within Animal Science - Deadline: Saturday, August 1, 2020

 

 

 

تدریس  ʺپرورش دام و ژنتیک، تلفیق فنولوژی و ژنوم شناسیʺ دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت ثبت نام: ۱ آگوست ۲۰۲۰

Tenure Track Fellow in Animal Breeding and Genetics - combining phenomics and genomics - Deadline: Saturday, August 1, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بورسیه دکترای عکاسی فراطیفی و رادار لیزری، ابزارسازی و آنالیز داده ها دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت ثبت نام: ۱ سپتامبر۲۰۲۰

PhD scholarship within hyperspectral imaging and LiDAR – instrumentation and data analysis - Deadline: Tuesday, September 1, 2020

 

 

 

بورسیه دکترای آب شناسی شهری و تخمین بارندگی دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت درخواست: ۱۵ آگوست۲۰۲۰

PhD scholarship within urban hydrology and rainfall estimation - Deadline: Saturday, August 15, 2020

 

 

 

بورسیه دکترای فناوری استفاده از سنسورها در کشاورزی دقیق دانشگاه علوم زیستی نروژ -۳ آگوست۲۰۲۰

PhD scholarship Sensor technology within precision agriculture - Deadline: Monday, August 3, 2020

 

 

 

بورسیه دکترای چشم انداز کامپیوتر برای هدایت رباتیک دانشگاه علوم زیستی نروژ - مهلت ثبت نام :۱۱ آگوست ۲۰۲۰

PhD scholarship within computer vision for mobile robot navigation - Deadline: Tuesday, August 11, 2020

 

 

بورسیه دکترای پیش بینی انعطاف پذیری نیرو دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت درخواست: ۱ آگوست ۲۰۲۰

PhD scholarship within prediction of power flexibility - Deadline: Saturday, August 1, 2020

 

 

 پوزیشن استادی در زمینه ʺمطالعات مناظر شهری جهانʺ دانشگاه علوم زیستی نروژ -مهلت درخواست: ۱ آگوست ۲۰۲۰
 

Professor/Associate Professor in Global Landscape Studies - Deadline: Saturday, August 1, 2020

 

 

 

جهت  کسب اطلاعات بیشتردر رابطه با بورسیه های دانشگاه علوم زیستی دانشگاه نروژ میتوانید با مشاورین ما در هر یک از شعب کیان ویزا  در شیراز،تهران،مشهد،اصفهان ،یزد،اهواز و ساری تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی رایگان را درسایت کیان ویزا  تکمیل نمایید تا کارشناسان ما  با شما تماس بگیرید

 

 

 

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

-پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه جنوب شرق نروژرنکینگ دانشگاه نروژ - دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران - مهاجرت به نروژ -  اقامت نروژ

  www.norway.no : سفارت نروژ در ایران