آزمون دندانپزشکی جهت اخذ پروانه فعالیت و اقامت کشور دانمارک

دندانپزشکان باید پس از گذراندن آزمون زبان دانمارکی، آزمون تخصصی دندانپزشکی را پشت سر بگذرانند.

مفاد آزمون کتبی دندانپزشکی مدت زمان این آزمون 4 ساعت است و سوالات آن در زمینه های زیر می باشد: cariology endodontics, periodontics , oral rehabilitation/prosthetics, oral surgery, radiology, oral physiology وpediotric dentistry نتیجه این آزمون بصورت رد یا قبول است.

امتحان شفاهی دندانپزشکی مربوط به کودکان

در این امتحان شفاهی یک ساعت زمان دارید تا 4 یا 5 پرونده مربوط به بیماران کودک تهیه کرده و ارائه نمایید.مدت این آزمون  یک ساعت و نتیجه آن بصورت رد یا قبول است.

آزمون شفاهی-عملی مربوط به بزرگسالان

در این آزمون 2 ساعت زمان دارید تا یک بیمار بزرگسال را معاینه کرده ، برای او تشکیل پرونده داده و پیشنهادهایی برای درمان او ارائه کنید. مدت این تست یک ساعت و نتیجه آن بصورت رد یا قبول است.

ثبت نام در آزمون ها

بعد از دریافت و تایید مدارک مربوط به گذراندن آزمون زبان دانمارکی، سازمان ایمنی بیمار دانمارک صحت مدارک شما را به اطلاع دانشگاه کوپنهاگ می رساند و به این ترتیب به صورت خودکار برای شرکت در آزمون کتبی بعدی ثبت نام می شوید. چنانچه نخواهید در این آزمون شرکت کنید باید به روشی که در ادامه توضیح داده می شود، ثبت نام خود را لغو کنید.اگر تا پایان مهلت مقرر ثبت نام خود را لغو نکرده و در آزمون نیز شرکت نکنید، نام شما به عنوان کسی که یک بار در امتحان شرکت کرده است، ثبت شده و امتحان برای شما شمارش می شود.

به محض اینکه به سیستم سلف سرویس دانشگاه کوپنهاگ در   KUnetدسترسی پیدا کنید، می توانید برای امتحان شفاهی نیز ثبت نام کنید. لطفا توجه داشته باشید که اگر در آزمون کتبی موفق نشوید ،ثبت نام شما برای امتحان شفاهی کنسل خواهد شد وحتما باید ابتدا در امتحان کتبی قبول شوید. آزمون کتبی در ماه سپتامبر و آزمون های شفاهی در ماه های مه و نوامبر برگذار می شود.

لغو ثبت نام

 تا یک ماه قبل از تاریخ آزمون (به غیر از روز برگزاری آزمون) فرصت دارید آن را لغو کنید. برای اینکار لطفا حضوری به دایره امتحانات مراجعه نموده یا بصورت کتبی آنها را مطلع کنید. اگر در طول مدت مقرر ثبت نام خود را کنسل نکنید یا برای آزمون حاضر نشوید، شرکت در آن آزمون برای شما محسوب خواهد شد. توجه داشته باشید که در کل 3 بار می توانید در هر آزمون شرکت کنید.

اعلام بیماری

در صورت بیماری و کسالت باید در اسرع وقت و پیش از ساعت 9 صبح روز برگزاری آزمون، دایره امتحانات را از بیماری خود آگاه کنید . همچنین باید نامه ای ازپزشک شخصی خود با مهر و شناسه وی به دفتر آزمون ها تحویل دهید. دفتر برگزاری آزمون ها باید مدارک پزشکی نشان دهنده بیماری شما را تا حداکثر سه روز پس از اعلام بیماری دریافت کند.

کنسل شدن آزمون

در صورتیکه تعداد ثبت نام کنندگان به حد نصاب نرسد، سازمان ایمنی بیمار کشور دانمارک آزمون را کنسل خواهد کرد.