اجازه کار تا 75 سالگی برای کادر درمان در دانمارک

طبق قانون تلفیقی شماره 1356 مجوز فعالیت مستقل به عنوان پزشک، دندانپزشک وسایر مشاغل حوزه درمان وسلامت در سن 75 سالگی منقضی میشود.

چنانچه فعالین درمانی برای پیشبرد اهداف تجاری فعالیت نداشته باشند، ممکن است برای امور شخصی و برای نزدیکان خود تجویز دارو انجام دهند که با این قانون تناقضی ندارد.

 

چه کسانی مشمول این قانون می شوند؟


کلیه متخصصینی که نام آنها در سازمان سلامت دانمارک به ثبت رسیده باشد و پس از یکم ژانویه 2007 به سن 75 سالگی رسیده باشند، مشمول این قانون هستند.

معافیت از قانون 75 ساله ها در دانمارک

 

معافیت از این قانون توسط سازمان ایمنی بیماران دانمارک صادر می گردد. معافیت ممکن است به صورت کامل یا مشروط باشد. برنامه های مربوط به معافیت باید مورد تایید افسر پزشک بهداشت قرار بگیرد. وضعیت سلامت، صلاحیت های حرفه ای، میزان وابستگی به بازار کار از مواردی است که توسط افسر پزشکی بهداشت می بایست مورد تایید قرار بگیرد. این معافیت ممکن است به مدت زمانی خاص یا برخی از خدمات بهداشت و سلامت خاص محدود شود.

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید: 

 

 

 آشنایی با کشور دانمارک    -  لیست مشاغل مورد نیاز کشور دانمارک - اقامت کشور دانمارک برای کادر درمانی - آزمون های پزشکی جهت اخذ پروانه فعالیت کشور دانمارک - آزمون دندانپزشکی جهت اخذ پروانه فعالیت و اقامت کشور دانمارک

 

 

وزارت امور خارجه : https://iran.um.dk/fa-ir