رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ( گروه علوم پایه، ریاضیات و کامپیوتر)

در این مقاله موسسه کیان ویزا رشته های گروه علوم پایه، ریاضیات و کامپیوتر نروژ را به طور جداگانه و همراه با اطلاعات بیشتر از جمله نام دانشگاهای نروژ ، مهلت ثبت نام، تحصیلات دانشگاهی و مدرک زبان مورد نیاز و شهر محل دانشگاه   را برای شما عزیزان گردآوری کرده است،در نظر داشته باشید مدت زمان تحصیل در همه این رشته ها ۲ سال و به غیر از موارد ذکر شده، مجانی و به زبان انگلیسی است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ در گروه علوم پایه،ریاضیات و کامپیوتر می توانید با مشاورین موسسه کیان ویزا تماس حاصل فرمایید و یا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید تا مشاورین موسسه مهاجرتی کیان ویزا با شما تماس بگیرند.

 

شهر

مدارک تحصیلی مورد نیاز

مهلت ثبت نام

نام دانشگاه

نام رشته

هامار

(Hamar)

- کارشناسی بیوتکنولوژی، زیست شناسی مولکولی،

-تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰، آیلتس۶

۱ فوریه

دانشگاه علوم کاربردی نروژ

(Inland University of Applied Sciences)

 

بیوتکنولوژی کاربردی و تجاری

(Applied and Commercial Biotechnology)

برگن

-کارشناسی ریاضی محض، ریاضی کاربردی

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

(University of Bergen)

ریاضی کاربردی و محاسباتی

(Applied and computational Mathematics)

ژوویک

(Gjovik)

-کارشناسی علوم کامپیوتر، انفورماتیک

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ (Norwegian University of Science and Technology)

 

 

علوم کامپیوتر کاربردی

(Applied Computer Science)

 

هالدن

(Halden)

-کارشناسی علوم کامپیوتر، انفورماتیک

-آیلتس آکادمیک۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی ۸۰

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اوستفلد نروژ

(Ostfold University College)

نارویک

(Narvik)

-کارشناسی علوم کامپیوتر، انفورماتیک

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

(University of Tromso)

آست(As)

-کارشناسی آبزی شناسی، بیولوژی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی  ۹۲، آیلتس آکادمیک۷

۱ دسامبر

دانشگاه علوم زیستی نروژ(NMBU)

(Norwegian University of Life Sciences)

آبزی شناسی

(Aquaculture)

اسلو

-کارشناسی نجوم

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

(University of Oslo)

نجوم

(Astronomy)

استاوانگر

-کارشناسی  شیمی بیولوژیک، زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی سلولی، شیمی

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگر نروژ

(University of Stavanger)

شیمی بیولوژیک

(Biological Chemistry)

ترومسو

-کارشناسی زیست شناسی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

 

 

 

زیست شناسی

(Biology)

برگن

-کارشناسی زیست شناسی

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

تروندهایم

-کارشناسی زیست شناسی

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

برگن

- کارشناسی علوم زیست پزشکی

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

علوم زیست پزشکی

(Biomedical Sciences)

ترومسو

-کارشناسی زیست پزشکی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

زیست پزشکی

(Biomedicine)

دانشگاه اسلو

-کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی، ژنتیک و تکامل، تنوع زیستی، اکولوژی

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

 

 

علوم زیستی

(Biosciences)

 

بودو(Bodo)

-کارشناسی یکی از رشته های علوم زیستی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ دسامبر

دانشگاه نورد نروژ

(Nord University)

تروندهایم

-کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، مهندسی زیست شناسی،بیوشیمی، فناوری تغذیه و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

 

 

بیوتکنولوژی

(Biotechnology)

اسلو

-کارشناسی شیمی همه گرایش ها

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

 

 

 

 

شیمی

(Chemistry)

 

 

تروندهایم

-کارشناسی شیمی و بیوشیمی همه گرایش ها

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبرتا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

برگن

-کارشناسی شیمی همه گرایش ها

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

تروندهایم

-کارشناسی فناوری ارتباطات

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

فناوری ارتباطات

(Communication Technology)

استاوانگر

-کارشناسی انفورماتیک، علوم کامپیوتر، برنامه نویسی، مهندسی محاسبات، مهندسی کامپیوتر

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگر نروژ

مهندسی محاسبات

(Computational Engineering)

اسلو

-کارشناسی مهندسی کامپیوتر، برنامه نویسی، مهندسی محاسبات، علوم کامپیوتر

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

محاسبات

(Computational Science)

ترومسو

-کارشناسی علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و رشته های مرتبط

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس۶.۵

 

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

 

کامپیوتر

(Computer Science

استاوانگر

-کارشناسی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، انفورماتیک و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگر نروژ

کونگزبرگ

(Kongsberg)

-کارشناسی علوم کامپیوتر، انفورماتیک، مهندسی کامپیوتر

-تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی ۸۰

۱ دسامبر

دانشگاه جنوب شرق نروژ

(University of South-Eastern Norway)

اسلو

-کارشناسی برنامه نویسی همه گرایش ها

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

 

 

علم داده ها

(Data Science)

 

آست

-کارشناسی روش های ریاضی ،آمار و رشته های مربوطه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

برگن

-کارشناسی زمین شناسی و علوم زمین

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

علوم زمین

(Earth Sciences)

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی برق

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

مهندسی برق

(Electric Power Engineering)

 

تروندهایم

-کارشناسی محاسبات و سیستم های محاسباتی، مهندسی کامپیوتر، برنامه نویسی و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

سیستم های محاسباتی جاسازی شده

(Embedded Computing Systems)

آلسوند

(Alesund)

-کارشناسی رشته های مربوطه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

مهندسی شبیه سازی و تجسم

(Engineering in Simulation and Visualization)

اسلو

-کارشناسی بیوشیمی، شیمی، زمین شناسی، انفورماتیک، ریاضی، داروسازی، فیزیک

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

مدیریت کارآفرینی و نوآوری

(Entrepreneurship and Innovation Management)

-تروندهایم

-لینگبی (دانمارک)

-کارشناسی مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست و رشته های مشابه

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ نوامبر تا ۱ مارس

دانشگاه علم و فناوری نروژ

(مشترک با دانشگاه DTUدانمارک)

 

 

مهندسی محیط زیست

 (Environmental Engineering)

استاوانگر

-کارشناسی مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی ،بیوتکنولوژی

- تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگر  نروژ

تروندهایم

-کارشناسی بیولوژی، شیمی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

سم شناسی محیط زیست و شیمی

(Environmental Toxicology and Chemistry)

ترومسو

-کارشناسی زمین شناسی و علوم زمین

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

 

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

زمین شناسی

(Geology)

اسلو

-کارشناسی علوم زمین و زمین شناسی و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

علوم زمین

(Geosciences)

تروندهایم

-مهندسی عمران و رشته های مشابه

   -تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

ژئوتکنیک و مخاطرات زمین

(Geotechnics and Geohazards)

تروندهایم

-کارشناسی رشته های فناوری و مهندسی

     -تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

مدیریت تولید جهانی

(Global Manufacturing Management)

تروندهایم

-کارشناسی علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، سیستم های اطلاعاتی و رشته های مشابه

     -تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

انفورماتیک

(Informatics)

اسلو

-کارشناسی برنامه نویسی، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، انفورماتیک

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

انفورماتیک: اقتصاد دیجیتال و راهبری

(Informatics: Digital Economics and Leadership)

اسلو

-کارشناسی انفورماتیک

تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو

انفورماتیک: امنیت اطلاعات

(Informatics: Information Security)

اسلو

-کارشناسی انفورماتیک

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو

انفورماتیک: برنامه نویسی و معماری سیستم ها

(Informatics: Programming and System Architecture)

 

ژوویک

-کارشناسی علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی نرم افزار، فناوری اطلاعات و رشته های مشابه

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

امنیت اطلاعات

(Information Security)

ترومسو

-کارشناسی شیمی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، زیست شناسی مولکولی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

بیوتکنولوژی دریایی

(Marine Biotechnology)

کریستین ساند

(Kristiansand

-کارشناسی بیولوژی و اکولوژی

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

 

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه آگدر نروژ

(University of Agder)

 

اکولوژی ساحلی

(Masters programme in Coastal Ecology)

اسلو

-کارشناسی شیمی

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

مواد و فناوری نانو

(Materials Science for Energy and Nanotechnology)

تروندهایم

-کارشناسی ریاضیات

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

 

 

ریاضیات

(Mathematical Sciences)

اوسلو

-کارشناسی ریاضی

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

ترومسو

-کارشناسی ریاضی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

برگن

-کارشناسی ریاضی

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

کریستین ساند

-کارشناسی ریاضی

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه آگدر نروژ

استاوانگر

- کارشناسی ریاضی و فیزیک

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگر نروژ

ریاضیات و فیزیک

(Mathematics and Physics)

برگن

-کارشناسی هواشناسی، اقیانوس نگاری و رشته های مشابه

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

هواشناسی و اقیانوس نگاری

(Meteorology and Oceanography)

برگن

-کارشناسی زیست شناسی مولکولی

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

زیست شناسی مولکولی

(Molecular Biology)

گریمستاد

(Grimstad)

-کارشناسی فناوری چند رسانه ای، طراحی و رشته های مشابه

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه آگدر نروژ

فناوری چند رسانه ای و فناوری آموزشی

(Multimedia and Educational Technology)

تروندهایم

-کارشناسی بیولوژی، جغرافی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

مدیریت منابع طبیعی

(Natural Resources Management)

تروندهایم

-کارشناسی تکنولوژی دریایی، بیولوژی دریایی، بیوشیمی دریایی، آبزی شناسی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

منابع اقیانوس

(Ocean Resources)

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی نفت و رشته های مشابه

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

زمین شناسی نفت

(Petroleum Geosciences)

استاوانگر

-کارشناسی مهندسی زمین شناسی، زمین شناسی،ژئوفیزیک و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگر نروژ

مهندسی زمین شناسی نفت

(Petroleum Geosciences Engineering)

برگن

-کارشناسی رشته مربوطه

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

جغرافیای فیزیکی

(Physical Geography)

اسلو

-کارشناسی فیزیک

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

 

فیزیک

(Physics)

 

ترومسو

-کارشناسی فیزیک

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس۶.۵

۱اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

برگن

-کارشناسی فیزیک

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

تروندهایم

-کارشناسی فیزیک

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

آست(As)

-کارشناسی اکولوژی، شیمی، بیولوژی، محیط زیست

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبرتا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

رادیواکولوژی

(Radioecology)

تروندهایم

-مدرک کارشناسی مربوطه

آیلتس آکادمیک۶.۵، تافل اینترنتی ۹۲

۵مارس تا ۳۰آوریل

دانشگاه علم و فناوری نروژ

(مشترک با دانشگاه ارسموس هلند)

(Erasmus University Rotterdam)

امنیت رایانه ای و محاسبات  فضاهای ابری

(Security and Cloud Computing)

ترومسو

-کارشناسی آمار، ریاضی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

 دانشگاه ترومسو

آمار

(Statistics)

اسلو

-کارشناسی ریاضیات، برنامه نویسی، مدل سازی، محاسبات و رشته های مشابه

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

مدل سازی تصادفی، آمار و تحلیل ریسک

(Stochastic Modelling, Statistics and Risk Analysis)

بودو

-کارشناسی علوم زیستی، علوم اجتماعی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ دسامبر

دانشگاه نورد نروژ

تولید پایدار و استفاده از منابع دریایی

(Sustainable Production and Utilization of Marine Bioresources)

 

 

 

 

 

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

رنکینگ دانشگاه نروژ - دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران - مهاجرت به نروژ -  اقامت نروژ - پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه استاوانگر نروژ - تحصیل در دانشگاه های کشور نروژ -  تحصیل در کشور نروژ

  www.norway.no : سفارت نروژ در ایران