رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ( گروه مهندسی، تولید و ساخت و ساز)

 در این مقاله  موسسه مهاجرتی کیان ویزا رشته های گروه مهندسی، تولید و ساخت و سازنروژ را به طور جداگانه و همراه با اطلاعات بیشتر از جمله نام دانشگاه، مهلت ثبت نام، تحصیلات دانشگاهی و مدرک زبان مورد نیاز و شهر محل دانشگاه را معرفی خواهد کرد،در نظر داشته باشید، مدت زمان تحصیل در همه این رشته ها ۲ سال و به غیر از موارد ذکر شده، مجانی و به زبان انگلیسی است .

جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ گروه مهندسی،تولید و ساخت و ساز میتوانید با مشاورین ما در هر یک از شعب دفاتر مهاجرتی در شیراز،تهران،مشهد،اصفهان ،یزد،اهواز و ساری تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید تا مشاورین با شما تماس بگیرید.

 

شهر

مدارک تحصیلی مورد نیاز

مهلت ثبت نام

نام دانشگاه

نام رشته

نارویک(Narvik)

-کارشناسی مهندسی برق، فناوری فضا، مهندسی هوافضا

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

(University of Tromso)

مهندسی هوافضا

(Aerospace Control Engineering)

تروندهایم

(Trondheim)

-کارشناسی مهندسی شیمی

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

(Norwegian University of Science and Technology)

مهندسی شیمی

(Chemical Engineering)

استاوانگر

-کارشناسی طراحی و نقشه کشی، مهندسی عمران، مهندس معماری و نقشه کشی

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگر نروژ

(University of Stavanger)

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

(City and Regional Planning)

نارویک

-کارشناسی مهندسی برق، مهندسی الکترونیک

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

مهندسی برق

(Electrical Engineering)

اسلو

-کارشناسی مهندسی برق، انفورماتیک

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

(University of Oslo)

مهندسی برق، انفورماتیک و فناوری

(Electrical Engineering, Informatics and Technology)

تروندهایم

-مهندسی الکترونیک، مهندسی برق، فیزیک

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

طراحی سیستم های الکترونیکی

(Electronic systems Design)

نارویک

-مهندسی مکانیک، مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

 

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

طراحی مهندسی

(Engineering Design)

استاوانگر

-مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی دریا، مهندسی ساختمان، مهندسی فرایند

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ دسامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگر نروژ

ساختارها و مواد مهندسی

(Engineering Structures and Material)

اسلو

-مهندسی مکانیک

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

 

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه اسلو نروژ

مکانیک سیالات

(Fluid Mechanics)

فردریکستاد

(Fredrikstad)

 -کارشناسی فناوری انرژی، مهندسی برق، مهندسی مکاترونیک، مهندسی سایبرنتیک، مهندسی کامپیوتر، فیزیک، مهندسی مواد، شیمی، مهندسی شیمی،مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و رشته های مشابه

-آیلتس آکادمیک۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۰

 

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر

کالج استفولد نروژ

(Ostfold University College)

فناوری انرژی سبز

(Green Energy Technology)

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی عمران، مهندسی منابع آب و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

توسعه نیروگاه برق آبی

(Hydropower Development)

استاوانگر

-کارشناسی انواع رشته های مهندسی

-سابقه انجام عملیات صنعتی اجرایی

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

 

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگرنروژ

مدیریت دارایی های صنعتی

(Industrial Asset Management)

تروندهایم

-کارشناسی رشته های مربوطه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱ اکتبر تا ۱دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

طراحی صنعتی

(Industrial Design)

نارویک

-کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی نیروی برق، مهندسی الکترونیک

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

مهندسی صنایع

(Industrial Engineering)

تروندهایم و شهرهای دانشگاه های مشترک

- کارشناسی رشته های مهندسی مربوطه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ نوامبر تا ۱۵ ژانویه

دانشگاه علم و فناوری نروژ(مشترک با ۴ دانشگاه فنی مهندسی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی)

مهندسی انرژی پایدار

(Innovative Sustainable Energy Engineering)

اسلو

-رشته های کارشناسی مربوطه

-تافل ۸۰، آیلتس ۶.۵

۱ مارس

دانشگاه معماری و طراحی اوسلو(AHO) نروژ

(The Oslo School of Architecture and design)

معماری محوطه سازی

(Landscape Architecture)

تروندهایم

-کارشناسی معماری دریایی، مهندسی اقیانوس، مهندسی ساحل، فناوری دریایی، مهندسی بنادر و سواحل

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

فناوری دریایی

(Marine technology)

استاوانگر

-کارشناسی عمران، مهندسی ساختمان، مهندسی دریا، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی ساحل، مهندسی فرایند و مهندسی زیردریا

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگرنروژ

فناوری دریایی و ساحلی

(Marine and Offshore Technology)

تروندهایم

-کارشناسی معماری دریایی، مهندسی مکانیک، مهندسی دریا ،مهندسی اقیانوس

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ مارس

دانشگاه علم و فناوری نروژ

(مشترک با دانشگاه DTU دانمارک)

مهندسی دریا

(Maritime Engineering

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

مهندسی مواد

(Materials Science and Engineering)

ترومسو

-کارشناسی مهندسی شیمی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه ترومسو نروژ

علوم مولکولی

(Molecular Sciences)

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

فناوری گاز طبیعی

(Natural Gas Technology)

آلسوند

(Alesund)

-کارشناسی طراحی و نقشه کشی، معماری دریایی،تکنولوژی دریایی و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

معماری دریایی

(Naval Architecture)

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی نفت، مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

 

 

مهندسی نفت

(Petroleum Engineering)

 

استاوانگر

-کارشناسی مهندسی نفت یا مهندسی زمین شناسی و سایر رشته های مهندسی مربوط به نفت

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه

دانشگاه استاوانگرنروژ

برگن

-مهندسی نفت ورشته های مربوطه

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه برگن نروژ

(University of Bergen)

فناوری نفت

(Petroleum Engineering)

تروندهایم و شهرهای دیگر

-کارشناسی مهندسی شیمی

تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ ژانویه

دانشگاه علم و فناوری نروژ

(مشترک با ۴ دانشگاه دیگر کشورهای اسکاندیناوی)

فناوری پلیمر

(Polymer Technology)

آلسوند

-مدرک کارشناسی طراحی محصولات و طراحی سیستم ها و مدارک مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

طراحی محصولات و سیستم ها

(Product and System Design)

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

مدیریت پروژه

(Project Management)

تروندهایم

-کارشناسی رشته های مهندسی مرتبط

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبرتا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

حفظ ایمنی و قابلیت اطمینان

(Reliability, Availability, Maintainability and Safety(RAMS))

ژوویک

(Gjovik)

-کارشناسی تولید پایدار و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

تولید پایدار

(Sustainable Manufacturing)

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

انرژی پایدار

(Sustainable Energy)

تروندهایم

-کارشناسی معماری، مهندسی شهرسازی، برنامه ریزی شهری

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

معماری پایدار

(Sustainable Architecture)

تروندهایم

-کارشناسی مهندسی معماری، مهندسی عمران وشهرسازی، برنامه ریزی شهری

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

برنامه ریزی زیست محیطی شهری

(Urban Ecological Planning)

تروندهایم و شهرهای دیگر

-کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی شیمی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، فیزیک کاربردی

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک۶۱

۱۵ اکتبر تا ۱۵ ژانویه

دانشگاه علم و فناوری نروژ

(مشترک با برنامه ارسموس موندوس اتحادیه اروپا و ۴ دانشگاه دیگر)

(Erasmus Mundus)

انرژی باد

(Wind Energy)

 

 

 

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

رنکینگ دانشگاه نروژ - دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران - مهاجرت به نروژ -  اقامت نروژ - پوزیشن های دکترا و فوق دکترا در دانشگاه استاوانگر نروژ - تحصیل در دانشگاه های کشور نروژ -  تحصیل در کشور نروژ

  www.norway.no : سفارت نروژ در ایران