مشاغل تخصصی مورد نیاز کشور دانمارک در سال ۲۰۲۱

-

اگر شما هم علاقمند به کاردر کشوردانمارک هستید، مقاله کیان ویزا را در رابطه با مشاغل تخصصی مورد نیاز کشور دانمارک در سال ۲۰۲۱ را مطالعه کنید

 

 

 

 مدرک تحصیلی مورد نیاز

عنوان شغل

کد شغل

کارشناسی

مدیر حسابداری

۱۲۲۱۰۰

کارشناسی

مدیر فروش

۱۲۲۱۰۰

کارشناسی

مدیرداخلی شرکت

۱۳۴۴۰۰

کارشناسی

مدیر آموزش

۱۳۴۵۰۰

کارشناسی ارشد

زیست شناس

۲۱۳۱۲۰

کارشناسی- کارشناسی ارشد

مهندس مکانیک

۲۱۴۱۰۰

کارشناسی - کارشناسی ارشد

مهندس عمران

۲۱۴۲۰۰

کارشناسی - کارشناسی ارشد

مهندس پزشکی

۲۱۴۹۰۰

کارشناسی - کارشناسی ارشد

مهندس طراحی و نوآوری

۲۱۴۹۰۰

کارشناسی-کارشناسی ارشد

مهندس برق

۲۱۵۲۰۰

کارشناسی ارشد

طراح

۲۱۶۳۰۰

کارشناسی ارشد

طراح داخلی

۲۱۶۳۰۰

دکترای حرفه ای و مجوز کار کشور دانمارک

پزشک

۲۲۱۱۰۰

دکترای حرفه ای و مجوز کار کشور دانمارک

پزشک بیمارستان

۲۲۱۱۰۰

دکترای حرفه ای و مجوز کار کشور دانمارک

دندانپزشک

۲۲۶۱۰۰

کارشناسی ارشد و مجوز کار کشور دانمارک

متخصص تغذیه

۲۲۶۵۰۰

کارشناسی ارشد و مجوز کار کشور دانمارک

کاردرمانگر

۲۲۶۹۱۰

کارشناسی ارشد

پژوهشگر علوم انسانی

۲۳۱۰۱۰

کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی

 مدرس دانشگاه (فلوشیپ) در رشته های علوم پزشکی

۲۳۱۰۱۳

کارشناسی- کارشناسی ارشد

مدرس کالج فنی حرفه ای

۲۳۱۰۲۰

کارشناسی-کارشناسی ارشد

مدرس آکادمی بازرگانی

۲۳۱۰۲۰

کارشناسی ارشد(تایید رسمی مدرک مورد نیاز است).

دبیر علوم و ورزش دبیرستان

۲۳۳۰۱۰


کارشناسی(تایید رسمی مدرک مورد نیاز است).

معلم مدرسه ابتدایی

۲۳۴۱۲۰

کارشناسی(تایید رسمی مدرک مورد نیاز است).

معلم راهنمایی مدارس شبانه روزی

۲۳۴۱۲۰

کارشناسی

مددکار آموزش اجتماعی

۲۳۵۷۹۰

کارشناسی

بازرس حسابداری

۲۴۱۱۰۰

کارشناسی

مهندسی IT

۲۵۱۲۲۰

کارشناسی

برنامه نویس و توسعه دهنده سیستم

۲۵۱۲۲۰

کارشناسی

توسعه دهنده وب

۲۵۱۳۰۰

کارشناسی ارشد

مدیر امور حقوقی

۲۶۱۹۰۰

کارشناسی ارشد

مدیر بازرگانی

۲۶۳۱۰۰

کارشناسی ارشد

سخنگوی مذهبی

۲۶۳۶۰۰

کارشناسی

روزنامه نگار

۲۶۴۲۰۰

کارشناسی

سرمهندس کشتی

۳۱۱۵۹۰

کارشناسی ارشد

مهندس تولید

۳۱۲۲۰۰

کارشناسی و مجوز کارکشور دانمارک

بهداشت کار دهان و دندان

۳۲۵۱۲۰