مشاغل مورد نیاز کشور دانمارک در سال۲۰۲۱

-

اگر شما هم علاقمند به کاردر کشوردانمارک هستید، مقاله کیان ویزا را در رابطه با مشاغل تخصصی مورد نیاز کشور دانمارک در سال ۲۰۲۱ را مطالعه کنید

 

نام شغل

کد شغل

تکنسین کتابخانه

۳۱۱۱۱۰

مدیر تولید و بهره برداری

۳۱۳۹۰۰

مشاور فروش

۳۳۲۲۰۰

مدیر حسابداری

۳۳۲۲۰۰

مشاور املاک

۳۳۳۴۱۰

بازرس پروژه های ساختمانی

۳۳۵۹۰۰

کمک حسابدار

۴۳۱۱۰۰

حسابدار دفاتر

۴۳۱۱۰۰

حسابدار ثبت اسناد

۴۳۱۱۰۰

سر آشپز

۵۱۲۰۰۰

آرایشگر زن

۵۱۴۱۰۰

کشیش کلیسا

۳۴۱۳۰۰

متخصص گل آرایی

۳۴۳۲۰۰

سر آشپز اول

۳۴۳۴۰۰

مدیر آشپزخانه

۳۴۳۴۰۰

منشی امور اداری

۴۱۱۰۰۰

مدیر امور اداری

۴۱۱۰۰۰

منشی دفتر

۴۱۱۰۰۰

کمک دفتردار

۴۱۱۰۰۰

آجرکار

۷۱۱۲۱۰

چوبکار

۷۱۱۵۱۰

نجار

۷۱۱۵۱۰

تعمیر کار سیار

۷۱۲۶۰۰

لوله کش

۷۱۲۶۰۰

نقاش و طراح دکور ساختمان

۷۱۳۱۱۰

جوشکار

۷۲۱۲۰۰

آهنگر

۷۲۲۱۰۰

مکانیک

۷۲۳۱۱۰

کارشناس تست ایمنی ماشین آلات

۷۲۳۱۱۰

تعمیرکار دوچرخه

۷۲۳۱۹۰

مکانیک ماشین آلات ساختمان

۷۲۳۳۰۰

مکانیک ماشین آلات کشاورزی

۷۲۳۳۰۰

 

 

 

کابینت ساز

۷۵۲۲۰۰

مددکار اجتماعی(با مجوز کار کشور دانمارک )

۵۳۲۱۲۰

مدیر کفن و دفن

۶۱۱۳۲۰

گورکن

۶۱۱۳۲۰

باغبان فضای سبز

۶۱۱۳۲۰

برقکار

۷۴۱۱۰۰

پیمانکار برق صنعتی (با مجوز کار)

۷۴۱۱۰۰

مکانیک برق صنعتی

۷۴۱۲۰۰

تکنسین برق

۷۴۱۲۰۰

کارگر صنایع داروسازی

۸۱۳۱۱۰