اشتغال به کار پزشکان در دانمارک به عنوان دوره ی کارورزی

 

مباحث مطرح شده در این مقاله:

 

  • عدم برخورداری از مدارک تخصصی
  • برخورداری از مدارک تخصصی و مزایای آن
  • نحوه یافتن شغل در دانمارک
  • مجوز موقت (ارزیابی خودکار)
  • ارزیابی مثبت
  • ارزیابی منفی

پس از قبولی در آزمون پزشکی و دوره های مقررات سلامت دانمارک، نامه ای از سوی سازمان ایمنی بیماران دانمارک دریافت می کنید.

عدم برخورداری از مدرک تخصص

 

اگر از مدارک و صلاحیت تخصصی برخوردار نیستید یا مدارک مرتبط به مدت زمان اشتغال شما در حیطه آموزش و سازگاری توسط سازمان ایمنی بیماران دانمارک  قابل تایید نباشد، در این صورت گذراندن یک دوره اشتغال با هدف سازگاری و آموزش 12 ماهه الزامی است.  این دوره 12 ماهه، از دو دوره شش ماهه تشکیل شده است.

 

دو دوره اشتغال باید با آموزش های اصول پزشکی ارائه شده به پزشکان دانمارک مطابقت داشته باشد و دوره های اجباری را نیز شامل شود. بخشی که در آن مشغول به کار می شوید، در حین اشتغال مسئول نظارت بر مهارت های ارتباطی و بالینی شما خواهد بود. این بخش باید پس از ماههای اول ، سوم و دوازدهم اشتغال ، فرم ارزیابی را به سازمان ایمنی بیماران دانمارک ارسال کند.

 

 

 

 

 

 

 

برخورداری از مدرک تخصص و مزایای آن

 

اگر مدرک تخصص خاصی را در دست دارید که در دانمارک قابل اجرا است و طبق تعاریف ارائه شده از سمت دستور العمل شورا 2005/36/EC حداقل زمان اشتغال را به خود اختصاص داده باشد، در این صورت گذراندن یک دوره استخدامی 6 ماهه در بخش آموزشی متخصصین در حیطه تخصص شما الزامی است.

 

اگر پزشک عمومی هستید، برای استخدام و گذراندن دوره ی آموزشی خود باید به دنبال یک پزشک عمومی با مدرک تایید شده باشید. بخش یا پزشک عمومی ارائه دهنده شغل استخدامی، مهارت های بالینی و ارتباطی شما را مورد آزمایش قرار می دهند. مدارک رسمی علاوه بر مدارک تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرند. ارزیابی های ذکر شده توسط بخش مربوطه یا پزشک عمومی می بایست پس از گذشت 1، 3 الی 6 ماه بعد از استخدام انجام شود.

 

مهارتهای مرتبط با اهداف آموزش تخصصی دانمارک، در حین اشتغال برای اهداف سازگاری و آموزش مورد ارزیابی قرار می گیرد. صلاحیت شما در هر نوع کارت یا فرم صلاحیت تایید می شود.

 

 

 

یافتن شغل در دانمارک

 مسئولیت پیدا کردن فرصت های شغلی مناسب و ارائه درخواست استخدام به عهده متقاضی است.  شوراهای منطقه ای در نظر گرفته شده برای آموزش کارشناسی ارشد پزشکی از راه های ارتباطی موجود برای پیدا کردن مشاغل استخدامی هستند. شما باید از تایید شغل مورد نظرخود در راستای اهداف آموزشی و سازگاری اطمینان حاصل کنید.

 

 

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید: 

 

 آشنایی با کشور دانمارک    -  لیست مشاغل مورد نیاز کشور دانمارک - اقامت کشور دانمارک برای کادر درمانی - آزمون های پزشکی جهت اخذ پروانه فعالیت کشور دانمارک - آزمون دندانپزشکی جهت اخذ پروانه فعالیت و اقامت کشور دانمارک

 

وزارت امور خارجه : https://iran.um.dk/fa-ir