نهادهای مورد تایید دولت کانادا در ویزای استارتاپ

همانطور که پیش از این اشاره شد، ایده ی تجاری یا استارتاپ شما باید مورد تایید یک یا چند نهاد مورد تایید اداره مهاجرت کانادا قرار بگیرد تا بتوانید برای اقامت دایم کانادا ازطریق استارتاپ درخواست دهید. این موسسات شامل گروه های زیر می شود:

  • صندوق سرمایه مخاطره آمیز
  • گروه های سرمایه گذاری آنجل
  • بیزنس انکوباتور

این سازمان ها در کانادا برای حمایت مالی از پروژه های استارتاپ و سرمایه گذاری در این طرح ها تاییدیه لازم را اخذ کرده اند. نهاد های مورد تایید برای حمایت از طرح های استارتاپ از میان طرح های استارتاپ پیشنهادی بهترین ها را انتخاب می کنند. روند پذیرش طرح پیشنهادی استارتاپ و معیارهای ارزیابی آن در هر کدام از این نهادها ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال ممکن است از شما بخواهند شخصا با حضور در کانادا ایده ی استارتاپ خود را ارایه دهید یا اینکه طرح تجاری و اجرایی مفصلی از ایده ی استارتاپ خود ارسال کنید.

اگر طرح استارتاپ پیشنهادی شما مورد تایید نهادهای مجاز حمایت از استارتاپ در کانادا واقع شود، نامه ی حمایتی برای شما به عنوان صاحب ایده ی استارتاپ صادر می شود که لازم است این نامه را با درخواست اقامت دایم کانادا به عنوان مهاجرت از طریق استارتاپ ارسال کنید.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای اقدام از طریق ویزای استارتاپ کانادا

در روش مهاجرتی استارتاپ کانادا نیازی به سرمایه گذاری شخصی توسط متقاضی نیست. اگر سرمایه مورد نظر برای راه اندازی استارتاپ در کانادا از یکی از صندوق های سرمایه تامین شود، حداقل میزان سرمایه گذاری باید 200000 دلار کانادا باشد.

اگر سرمایه مورد نظر برای راه اندازی استارتاپ در کانادا از یکی از گروه های سرمایه گذاری آنجل تامین شود، حداقل میزان سرمایه گذاری باید 75000 دلار کانادا باشد.

در مورد بیزنس انکوباتورها، دریافت پذیرش از یکی بیزنس انکوباتورهای مورد تایید کانادا کفایت می کند.

در صورتیکه طرح استارتاپ شما در کانادا با شکست مواجه شود

اگر پروژه استارتاپ شما در کانادا موفقیت آمیز نباشد، این موضوع مشکلی در وضعیت اقامت دایم شما ایجاد نمی کند. در واقع در برنامه مهاجرتی استارتاپ کانادا، ریسک شکست استارتاپ بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می شود.

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید:

بورسیه های کشور کانادا – ویزا ی خوداشتغالی  – طبقه بندی شغلی

روش های مهاجرت به کانادا

وزارت امور خارجه :  https://mfa.gov.ir