سرمایه لازم برای مهاجرت

یکی از دغدغه های افرادی که قصد و هدفشان مهاجرت است میزان سرمایه مورد نیاز  برای مهاجرت می باشد .

این مورد بسته به این که شما چه کشوری را برای مهاجرت انتخاب می کنید و از چه روشی اقدام می کنید متفاوت است ،برای مثال روشن است که میزان سرمایه مورد نیاز در ویزای سرمایه گذاری نسبت به ویزای تحصیلی بالاتر می باشد.

در واقع شما باید به مسولان کشور مربوطه اثبات کنید که می توانید هزینه های زندگی خود را تامین کنید  و در صورت داشتن همراه ( همسر و فرزندان ) آنان را نیز از نظر مالی حمایت کنید.

می توان گفت هزینه  هایی که شما باید آمادگی پرداخت آن را داشته باشید به دو دسته قبل از مهاجرت و بعد از مهاجرت تقسیم می شود،هزینه های قبل از مهاجرت شامل :ترجمه مدارک ، هزینه های دولتی،هزینه برای آزمون های زبان،هزینه های که به موسسه مهاجرتی می پردازید اما در رابطه با این مورد در موسسه مهاجرتی کیان ویزا شما هزینه را در اقساط به ما می پردازید ودر صورت ویزا نشدن شما هزینه به شما عودت داده می شود و هزینه های بعد از مهاجرت شامل : هزینه ی مسکن،پوشاک ، خوراک ،هزینه ی سوخت و یا حمل و نقل عمومی می باشد .

 

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

  مدارک لازم برای اخذ ویزا - وقت سفارت -   مدت زمان اخذ ویزا 

 

 https://mfa.gov.ir :  وزارت امور خارجه ایران