وقت سفارت

طبق قوانین برای وارد شدن به اکثر کشو رها شما نیاز به اخذ ویزا دارید اما باید قبل از مراجعه به سفارت وقت سفارت بگیرید.

مدت گرفتن وقت سفارت بسته به سفارت کشور مد نظر شما متفاوت است اما به طور میانگین حدودا 3 تا 6 هفته به طول می انجامد.

دقت داشته باشید که پس از گرفتن نوبت سفارت  باید در تاریخ مشخص شده برای مراحل 

انگشت نگاری ، مصاحبه ی حضوری(در برخی از روش ها نیاز به مصاحبه ی حضوری می باشد) و ارائه ی مدارکتان(شناسایی،مالی،تحصیلی،شغلی) به سفارت بروید، بعد از مصاحبه سفارت شما باید منتظر ایمیل و پاسخ از جانب سفارت بمانید.

لازم به ذکر است که کامل بودن مدارک شما از مهم ترین فاکتور برای پذیرش شما می باشد.

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

  مدارک لازم برای اخذ ویزا -  سرمایه لازم برای مهاجرت مدت زمان اخذ ویزا 

 

 https://mfa.gov.ir :  وزارت امور خارجه ایران