اخذ اقامت دایم نروژ

اگر بیشتر از سه سال است که در نروژ زندگی می کنید یا فرزند زیر یک سال شما در نروژ متولد شده است، واجد شرایط اخذ اقامت دائم نروژ هستید.

امکان اقامت و مجوز کار نامحدود در نروژ از مزایای اخذ اقامت دائم این کشور است. - زمان ارائه درخواست اخذ اقامت دائم نروژ - اخذ اقامت دایم نروژ برای بزرگسالان - اخذ اقامت نروژ برای کودکان زیر یک سال - اخذ اقامت نروژ برای فرزندان زیر 18 سال

زمان ارائه درخواست اخذ اقامت دائم نروژ

 

1.سه ماه پیش از انقضای اقامت موقت خود باید درخواست اقامت دایم خود را از طریق پرتال مربوطه ارسال کنید و قرار ملاقات خود را با پلیس نروژ رزرو کنید. توجه داشته باشید که برای این ملاقات ممکن است هفته ها در انتظار باشید.

 

2. حداکثر یک ماه پیش از اتمام انقضای اقامت خود با تعیین وقت قبلی و با در دست داشتن مدارک به پلیس مراجعه کنید. تا زمان انجام اقدامات ذکر شده درخواست شما ثبت نمی گردد. در صورت انجام مراحل ذکر شده، حقوق سابق شما پیرامون کار، تحصیل و غیره محفوظ خواهد ماند. بزرگسالان و کودکان بالای یک سال باید سه ماه پیش از اتمام اقامت متوالی در نروژ طی سه سال درخواست اقامت دائم خود را ارائه دهند.

 

اگر درخواست شما برای اخذ اقامت دائم نروژ پذیرفته نشود، امکان تمدید مدت زمان اقامت از سوی پلیس یا UDI در صورت رعایت مقررات از سوی شما میسر است.

اگر مهلت اقامت موقت شما پیش از ارائه درخواست برای اخذ اقامت دائم نروژ پایان یابد، در این صورت ممکن است برای ورود و خروج به نروژ با مشکل رو به رو شوید.

 

اخذ اقامت دایم نروژ برای بزرگسالان

شرایط لازم برای دریافت اجازه اقامت دائم نروژ برای بزرگسالان:

 

-اقامت در نروژ به صورت دائم طی سه سال گذشته

-در دست داشتن اقامت موقت هنگام ارائه درخواست برای اخذ اقامت دائم نروژ

-در صورت پناهندگی، مدت زمان اقامت شما در نروژ از هنگام درخواست پناهندگی محاسبه می شود.

-توانایی تامین هزینه های مالی، عدم دریافت کمک مالی طی 12 ماه پیش از ارائه درخواست اقامت دایم، برخورداری از توانایی تامین هزینه های مالی طی 12 ماه گذشته

-فرد متقاضی نباید سوء پیشینه ای داشته باشد یا تحت معالجه روانپزشک قرار داشته باشد.

پرداخت شهریه اجباری مربوط به یادگیری زبان نروژی و مطالعات اجتماعی به صورت معمول و گذراندن آزمون های نهایی، یا ارائه مستندات مربوط به بخشودگی مالیاتی توسط شهرداری ( افراد 16 تا 67 ساله مشمول این قانون می شوند).


 

اخذ اقامت نروژ برای کودکان زیر یک سال

شرایط لازم برای دریافت اجازه اقامت دائم نروژ برای کودکان زیر یک سال:

- کودک باید در خاک نروژ متولد شده باشد..

- والدین وی پیش از تولد کودک، اقامت موقت یا تابعیت نروژ را داشته باشند.

- والدین کودک پیش از یک سالگی فرزند خود امکانات و معیارهای اخذ اقامت دائم یا تابعیت نروژ را برای او فراهم کنند و پیش از یک سالگی کودک درخواست اقامت دائم یا تابعیت نروژ را برای کودک ارسال کنند.

- والدین وی در نروژ اقامت داشته باشند.

 

 

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

تحصیل دانش آموزان در مدارس نروژ - مهدکودک و پبش دبستانی نروژ

 

اخذ اقامت نروژ برای فرزندان زیر 18 سال

شرایط لازم برای دریافت اجازه اقامت دائم نروژ برای فرزندان زیر 18 سال:

 

-اقامت مستمر در نروژ طی سه سال گذشته

-در دست داشتن مجوز اقامت موقت برای 3 سال گذشته و ارائه این مجوز معتبر به هنگام ارائه درخواست اقامت دائم نروژ

-در صورت پناهندگی، مدت زمان اقامت شما در نروژ از هنگام درخواست پناهندگی محاسبه می شود.

-فرزندان 15 سال به بالا: فرد متقاضی نباید سوء پیشینه ای داشته باشد یا تحت معالجه روانپزشک قرار داشته باشد.

-  فرزندان 16 سال به بالا: پرداخت شهریه مربوط به یادگیری زبان نروژی و مطالعات اجباری به صورت معمول و گذراندن آزمون های نهایی، یا ارائه مستندات مربوط به بخشودگی مالیاتی توسط شهرداری

 

 

 

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

تحصیل در نروژویزای نیروی کار ماهر  -  ویزای کاریابی  - مهاجرت به نروژ 

  www.norway.no : سفارت نروژ در ایران