شهریه تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کشور کانادا

شهریه تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کشور کانادا

شهریه تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کشور کانادا

 

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

مدرک تحصیلی

محل جغرافیایی

دلار کانادا

 

 

 

کانادا

6,463

6,822

6,618

6,375

6,201

کارشناسی کانادایی

7,056

7,388

6,920

6,784

6,537

کارشناسی ارشد کانادایی

29,714

27,613

25,549

23,677

22,346

کارشناسی بین المللی

17,744

16,995

16,326

15,422

14,520

کارشناسی ارشد بین المللی

3,038

2,971

2,821

2,752

2,759

کارشناسی کانادایی

 

 

 

نیوفاند لند و لابرادور

2,950

2,950

2,776

2,752

2,475

کارشناسی ارشد کانادایی

12,042

12,042

9,241

9,321

9,360

کارشناسی بین المللی

4,081

4,081

3,179

3,174

2,810

کارشناسی ارشد بین المللی

6,762

6,632

6,485

6,310

6,130

کارشناسی کانادایی

 

 

 

جزیره پرنس ادوارد

4,994

4,897

4,918

5,122

4,887

کارشناسی ارشد کانادایی

21,628

20,987

21,184

21,897

22,146

کارشناسی بین المللی

10,224

12,048

11,779

11,218

10,586

کارشناسی ارشد بین المللی

8,368

8,086

7,718

7,322

6,834

کارشناسی کانادایی

 

 

نوا اسکوشیا

 

9,448

9,179

8,955

8,617

8,439

کارشناسی ارشد کانادایی

18,504

17,719

16,717

15,747

14,705

کارشناسی بین المللی

20,401

19,281

18,348

17,662

16,601

کارشناسی ارشد بین المللی

7,628

7,108

6,908

6,714

6,379

کارشناسی کانادایی

 

 

نیوبرنزویک

6,479

6,262

6,089

5,953

5,737

کارشناسی ارشد کانادایی

16,059

14,657

13,872

13,669

13,125

کارشناسی بین المللی

12,012

11,642

11,245

10,975

10,432

کارشناسی ارشد بین المللی

 

 

 

 

 

 

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

مدرک تحصیلی

محل جغرافیایی

دلار

 

 

 

کبک

3,065

2,956

2,880

2,817

2,797

کارشناسی کانادایی

3,175

3,060

2,976

2,904

2,850

کارشناسی ارشد کانادایی

23,711

22,618

21,182

20,576

20,269

کارشناسی بین المللی

15,974

15,324

14,956

14,555

14,330

کارشناسی ارشد بین المللی

7,922

8,793

8,519

8,154

7,865

کارشناسی کانادایی

 

 

 

اونتاریو

9,507

10,454

9,785

9,719

9,175

کارشناسی ارشد کانادایی

38,276

35,029

32,380

29,921

27,627

کارشناسی بین المللی

23,770

22,527

22,226

21,263

19,928

کارشناسی ارشد بین المللی

4,698

4,462

4,227

4,099

4,013

کارشناسی کانادایی

 

 

 

مانیتوبا

4,950

4,776

4,780

4,651

4,594

کارشناسی ارشد کانادایی

16,295

15,546

14,616

14,550

14,385

کارشناسی بین المللی

11,040

10,582

10,315

10,149

10,032

کارشناسی ارشد بین المللی

7,756

7,511

7,257

7,042

6,978

کارشناسی کانادایی

 

 

ساسکچوان

 

4,466

4,290

3,527

3,864

3,788

کارشناسی ارشد کانادایی

20,756

20,167

19,176

18,671

18,096

کارشناسی بین المللی

6,516

6,280

5,615

5,807

5,513

کارشناسی ارشد بین المللی

5,714

5,713

5,736

5,742

5,739

کارشناسی کانادایی

 

 

آلبرتا

6,456

6,248

5,745

5,655

5,615

کارشناسی ارشد کانادایی

21,925

21,491

21,043

20,601

20,412

کارشناسی بین المللی

13,607

13,415

11,655

9,127

8,993

کارشناسی ارشد بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریه تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کشور کانادا

 

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

مدرک تحصیلی

محل جغرافیایی

دلار

 

 

 

بریتیش کلمبیا

5,924

5,806

5,669

5,523

5,397

کارشناسی کانادایی

8,943

8,831

8,557

8,250

8,262

کارشناسی ارشد کانادایی

27,705

25,717

24,261

21,761

20,485

کارشناسی بین المللی

17,808

17,243

16,186

14,824

12,877

کارشناسی ارشد بین المللی

3,810

3,510

 

 

 

کارشناسی کانادایی

 

 

 

ظیوکن

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد کانادایی

 

 

 

 

 

کارشناسی بین المللی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد بین المللی

 

 

 

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

تحصیل در کانادا  - شرایط لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی کانادا - تحصیل در دوره های آموزشی کوتاه مدت در کانادا -  شرایط دریافت بورسیه تحصیلی از دانشگاه های کانادا

 

وزارت امور خارجه :  https://mfa.gov.ir