حقوق و وظایف نیروی کار حرفه ای که موفق به اخذ مجوز اقامت نروژ می شوند:

 • مدت اعتبار مجوز اقامت به قرارداد شغلی دریافتی شما بستگی دارد.
 • اگر با مدرک هنرستان یا آموزشگاه فنی و حرفه ای مشغول به کار شده اید، اقامت شما 1 ساله خواهد بود.
 • اگر با مدرک تحصیلی از دانشگاه مجوز اقامت دریافت کرده اید، معمولا می توانید به مدت 3 سال در این کشور اقامت کنید. اگر نیاز باشد هرساله وضعیت شغلی شما کنترل شود، برای مثال اگر از طرف یک شرکت استخدام شده باشید، به شما در طول 3 سال 3 مجوز اقامت یک ساله داده می شود که هر مجوز تنها برای 1 سال معتبر است.
 • بعد از 3 سال اقامت موقت در کشور نروژ می توانید برای اقامت دائم این کشور اقدام کنید.
 • معمولا اعضای خانواده شما نیز می توانند همراه شما در کشور نروژ اقامت داشته باشند و درصورتیکه همزمان با شما برای دریافت اقامت اقدام کنند، همزمان با شما نیز از نتیجه پرونده خود مطلع خواهند شد.
 • اگر بعد از ثبت درخواست، کارفرمای خود را تغییر دهید اما سمت شغلی شما تغییر نکند، نیازی به درخواست تجدید مجوز اقامت نروژ نیست.
 • اگر بعد از ثبت درخواست تصمیم بگیرید در شغلی متفاوت با آنچه در پیشنهاد شغلی شما آمده است فعال باشید، حتی در صورت یکسان بودن محل کار و کارفرما، باید مجددا درخواست اقامت دهید و تا زمان صدور مجوز جدید نمی توانید در شغل جدید خود مشغول به کار شوید.
 • در صورت تعدیل نیروی موقت از سوی کارفرما، با داشتن مجوز اقامت معتبر می توانید تا زمانیکه مجددا به کار خود بازگردید، در کشور نروژ بمانید و لازم نیست پلیس این کشور را از وضعیت خود آگاه کنید.
 • در صورتیکه شغل خود را به طور کامل از دست بدهید، باید ظرف مدت 7 روز پلیس کشور نروژ را از وضعیت خود آگاه کنید و می توانید در صورت اعتبار مجوز اقامت تا 6 ماه در این کشور بمانید و دنبال کار بگردید. توجه کنید که مجوز اقامت شما باید حداقل تا 6 ماه اعتبار داشته باشد.
  • اگر شغل جدیدی که پیدا می کنید مشابه شغل قبلی اما با کارفرمای جدید باشد، نیازی نیست مجوز اقامت خود را تجدید کنید اما باید ظرف مدت 7 روز از تاریخ شروع کار جدید پلیس کشور نروژ را در جریان تغییر شغل خود قرار بدهید.
  • درصورتیکه شغل جدید شما با شغل قبلی که بر اساس آن مجوز اقامت کشور نروژ را دریافت کرده اید متفاوت باشد، لازم است مجوز اقامت خود را تمدید کنید و تا قبل از دریافت مجوز اقامت جدید نمی توانید در شغل دوم خود مشغول به کار شوید.

مدارک لازم برای دریافت ویزای کار کشور نروژ

 • اصل پاسپورت به همراه کپی از تمامی صفحات
 • 2 قطعه عکس پاسپورت جدید با پس زمینه سفید
 • مدارک نشان دهنده محل اقامت شما در کشور نروژ
 • فرم اداره مهاجرت کشور نروژ مربوط به پیشنهاد شغلی به صورت تکمیل شده
 • مدارکی که نشان دهد حقوق دریافتی شما معادل استانداردهای رایج آن شغل در کشور نروژ است.
 • مدارک تحصیلی دانشگاهی
 • مدارک سوابق شغلی
 • رزومه

هزینه ها

هزینه مجوز اقامت کشور نروژ و نیز هزینه تمدید آن 6,300 کرون نروژ است.

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

  ویزای کاریابی در کشور نروژ  – مهاجرت به نروژ

www.norway.no : سفارت نروژ در ایران