حقوق و وظایف متقاضیان ویزای کارگر فصلی نروژ

  • مدت این نوع مجوز اقامت حداکثر 6 ماه است و در صورت تمایل به کار کردن برای کارفرمای جدید، باید مجددا درخواست پذیرش دیگری ثبت کنید.
  • با مجوز کار فصلی 6 ماهه تنها می توانید برای مدت 6 ماه در کشور نروژ زندگی کنید و در صورت تمایل برای اخذ مجوز جدید، باید 6 ماه تمام خارج از این کشور زندگی کرده و سپس مجددا درخواست خود را ثبت کنید، بدین معنی که در طول 12 ماه سال نمی توانید بیش از 6 ماه به عنوان نیروی کار فصلی در این کشور بمانید.
  • در صورتیکه در آینده بخواهید از کشور نروژ مجوز اقامت دائم نروژ بگیرید، مدت زمانی که به عنوان نیروی کار فصلی در این کشور زندگی کرده اید، در نظر گرفته نخواهد شد.
  • با این نوع ویزا نمی توانید اعضای خانواده و وابستگان خود را برای زندگی به کشور نروژ همراه خود بیاورید.

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

تحصیل در نروژ

مهاجرت به نروژ

 تحصیل در کشور کانادا

روش های مهاجرت به انگلستان

روش های مهاجرت به نروژ

www.norway.no : سفارت نروژ در ایران