حقوق و وظایف متقاضیان ویزای کارگر فصلی نروژ

  • مدت این نوع مجوز اقامت حداکثر 6 ماه است و در صورت تمایل به کار کردن برای کارفرمای جدید، باید مجددا درخواست پذیرش دیگری ثبت کنید.
  • با مجوز کار فصلی 6 ماهه تنها می توانید برای مدت 6 ماه در کشور نروژ زندگی کنید و در صورت تمایل برای اخذ مجوز جدید، باید 6 ماه تمام خارج از این کشور زندگی کرده و سپس مجددا درخواست خود را ثبت کنید، بدین معنی که در طول 12 ماه سال نمی توانید بیش از 6 ماه به عنوان نیروی کار فصلی در این کشور بمانید.
  • در صورتیکه در آینده بخواهید از کشور نروژ مجوز اقامت دائم بگیرید، مدت زمانی که به عنوان نیروی کار فصلی در این کشور زندگی کرده اید، در نظر گرفته نخواهد شد.
  • با این نوع ویزا نمی توانید اعضای خانواده و وابستگان خود را برای زندگی به کشور نروژ همراه خود بیاورید.

:پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید

حوزه های کاری نیازمندی نیروی کار خارجی –  ویزای کاریابی  – مهاجرت به نروژ

www.norway.no : سفارت نروژ در ایران