کیان ویزا

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ( گروه علوم پایه، ریاضیات و کامپیوتر)

0.0
0.0/5
با تکمیل نمودن فرم ارزیابی، کارشناسان ما بهترین روش مهاجرت را برای شما پیدا می کنند و با شما تماس میگیرند!
^ مشاوره رایگان
فهرست مطالب

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ( گروه علوم پایه، ریاضیات و کامپیوتر

در این مقاله موسسه کیان ویزا رشته های گروه علوم پایه، ریاضیات و کامپیوتر نروژ را به طور جداگانه و همراه با اطلاعات بیشتر از جمله نام دانشگاهای نروژ ،مهلت ثبت نام، تحصیلات دانشگاهی و مدرک زبان مورد نیاز و شهر محل دانشگاه را برای شما عزیزان گردآوری کرده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ در گروه علوم پایه،ریاضیات و کامپیوتر می توانید با مشاورین موسسه کیان ویزا تماس حاصل فرمایید و یا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید تا مشاورین موسسه مهاجرتی کیان ویزا با شما تماس بگیرند.” پادکست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ( گروه علوم پایه، ریاضیات و کامپیوتر)” 

شهر مدارک تحصیلی مورد نیاز مهلت ثبت نام نام دانشگاه نام رشته
هامار

 

(Hamar)

– کارشناسی بیوتکنولوژی، زیست شناسی مولکولی،

 

-تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰، آیلتس۶

۱ فوریه دانشگاه علوم کاربردی نروژ

 

(Inland University of Applied Sciences)

 

بیوتکنولوژی کاربردی و تجاری

 

(Applied and Commercial Biotechnology)

برگن -کارشناسی ریاضی محض، ریاضی کاربردی

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ

 

(University of Bergen)

ریاضی کاربردی و محاسباتی

 

(Applied and computational Mathematics)

ژوویک

 

(Gjovik)

-کارشناسی علوم کامپیوتر، انفورماتیک

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ (Norwegian University of Science and Technology)

 

علوم کامپیوتر کاربردی

(Applied Computer Science)

 

هالدن

 

(Halden)

-کارشناسی علوم کامپیوتر، انفورماتیک

 

-آیلتس آکادمیک۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی ۸۰

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اوستفلد نروژ

 

(Ostfold University College)

نارویک

 

(Narvik)

-کارشناسی علوم کامپیوتر، انفورماتیک

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ

 

(University of Tromso)

آست(As) -کارشناسی آبزی شناسی، بیولوژی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی  ۹۲، آیلتس آکادمیک۷

۱ دسامبر دانشگاه علوم زیستی نروژ(NMBU)

 

(Norwegian University of Life Sciences)

آبزی شناسی

 

(Aquaculture)

اسلو -کارشناسی نجوم

 

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ

 

(University of Oslo)

نجوم

 

(Astronomy)

استاوانگر -کارشناسی  شیمی بیولوژیک، زیست شناسی مولکولی، زیست شناسی سلولی، شیمی

 

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگر نروژ

 

(University of Stavanger)

شیمی بیولوژیک

 

(Biological Chemistry)

ترومسو -کارشناسی زیست شناسی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ

 

زیست شناسی

(Biology)

برگن -کارشناسی زیست شناسی

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ
تروندهایم -کارشناسی زیست شناسی

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ
برگن – کارشناسی علوم زیست پزشکی

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ علوم زیست پزشکی

 

(Biomedical Sciences)

ترومسو -کارشناسی زیست پزشکی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ زیست پزشکی

 

(Biomedicine)

دانشگاه اسلو -کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی، ژنتیک و تکامل، تنوع زیستی، اکولوژی

 

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ

 

علوم زیستی

(Biosciences)

 

بودو(Bodo) -کارشناسی یکی از رشته های علوم زیستی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ دسامبر دانشگاه نورد نروژ

 

(Nord University)

تروندهایم -کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، مهندسی زیست شناسی،بیوشیمی، فناوری تغذیه و رشته های مشابه

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ

 

بیوتکنولوژی

(Biotechnology)

اسلو -کارشناسی شیمی همه گرایش ها

 

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ

 

 

 

شیمی

(Chemistry)

 

تروندهایم -کارشناسی شیمی و بیوشیمی همه گرایش ها

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبرتا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ
برگن -کارشناسی شیمی همه گرایش ها

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ
تروندهایم -کارشناسی فناوری ارتباطات

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ فناوری ارتباطات

 

(Communication Technology)

استاوانگر -کارشناسی انفورماتیک، علوم کامپیوتر، برنامه نویسی، مهندسی محاسبات، مهندسی کامپیوتر

 

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگر نروژ مهندسی محاسبات

 

(Computational Engineering)

اسلو -کارشناسی مهندسی کامپیوتر، برنامه نویسی، مهندسی محاسبات، علوم کامپیوتر

 

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ محاسبات

 

(Computational Science)

ترومسو -کارشناسی علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و رشته های مرتبط

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس۶.۵

 

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ

کامپیوتر

(Computer Science

استاوانگر -کارشناسی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، انفورماتیک و رشته های مشابه

 

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگر نروژ
کونگزبرگ

 

(Kongsberg)

-کارشناسی علوم کامپیوتر، انفورماتیک، مهندسی کامپیوتر

 

-تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی ۸۰

۱ دسامبر دانشگاه جنوب شرق نروژ

 

(University of South-Eastern Norway)

اسلو -کارشناسی برنامه نویسی همه گرایش ها

 

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ

 

علم داده ها

(Data Science)

 

آست -کارشناسی روش های ریاضی ،آمار و رشته های مربوطه

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ
برگن -کارشناسی زمین شناسی و علوم زمین

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ علوم زمین

 

(Earth Sciences)

تروندهایم -کارشناسی مهندسی برق

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ مهندسی برق

 

(Electric Power Engineering)

 

تروندهایم -کارشناسی محاسبات و سیستم های محاسباتی، مهندسی کامپیوتر، برنامه نویسی و رشته های مشابه

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ سیستم های محاسباتی جاسازی شده

 

(Embedded Computing Systems)

آلسوند

 

(Alesund)

-کارشناسی رشته های مربوطه

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ مهندسی شبیه سازی و تجسم

 

(Engineering in Simulation and Visualization)

اسلو -کارشناسی بیوشیمی، شیمی، زمین شناسی، انفورماتیک، ریاضی، داروسازی، فیزیک

 

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ مدیریت کارآفرینی و نوآوری

 

(Entrepreneurship and Innovation Management)

-تروندهایم

 

-لینگبی (دانمارک)

-کارشناسی مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست و رشته های مشابه

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ نوامبر تا ۱ مارس دانشگاه علم و فناوری نروژ

 

(مشترک با دانشگاه DTUدانمارک)

 

مهندسی محیط زیست

(Environmental Engineering)

استاوانگر -کارشناسی مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی ،بیوتکنولوژی

 

– تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگر  نروژ
تروندهایم -کارشناسی بیولوژی، شیمی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ سم شناسی محیط زیست و شیمی

 

(Environmental Toxicology and Chemistry)

ترومسو -کارشناسی زمین شناسی و علوم زمین

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

 

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ زمین شناسی

 

(Geology)

اسلو -کارشناسی علوم زمین و زمین شناسی و رشته های مشابه

 

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ علوم زمین

 

(Geosciences)

تروندهایم -مهندسی عمران و رشته های مشابه

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ ژئوتکنیک و مخاطرات زمین

 

(Geotechnics and Geohazards)

تروندهایم -کارشناسی رشته های فناوری و مهندسی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ مدیریت تولید جهانی

 

(Global Manufacturing Management)

تروندهایم -کارشناسی علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، سیستم های اطلاعاتی و رشته های مشابه

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ انفورماتیک

 

(Informatics)

اسلو -کارشناسی برنامه نویسی، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، انفورماتیک

 

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ انفورماتیک: اقتصاد دیجیتال و راهبری

 

(Informatics: Digital Economics and Leadership)

اسلو -کارشناسی انفورماتیک

 

تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو انفورماتیک: امنیت اطلاعات

 

(Informatics: Information Security)

اسلو -کارشناسی انفورماتیک

 

-تافل اینترنتی۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو انفورماتیک: برنامه نویسی و معماری سیستم ها

 

(Informatics: Programming and System Architecture)

ژوویک

-کارشناسی علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، سیستم های اطلاعاتی، مهندسی نرم افزار، فناوری اطلاعات و رشته های مشابه

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ امنیت اطلاعات

 

(Information Security)

ترومسو -کارشناسی شیمی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، زیست شناسی مولکولی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ بیوتکنولوژی دریایی

 

(Marine Biotechnology)

کریستین ساند

 

(Kristiansand

-کارشناسی بیولوژی و اکولوژی

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

 

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه آگدر نروژ

 

(University of Agder)

 

اکولوژی ساحلی

 

(Masters programme in Coastal Ecology)

اسلو -کارشناسی شیمی

 

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ مواد و فناوری نانو

 

(Materials Science for Energy and Nanotechnology)

تروندهایم -کارشناسی ریاضیات

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ

 

ریاضیات

(Mathematical Sciences)

اوسلو -کارشناسی ریاضی

 

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ
ترومسو -کارشناسی ریاضی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ
برگن -کارشناسی ریاضی

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ
کریستین ساند -کارشناسی ریاضی

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه آگدر نروژ
استاوانگر – کارشناسی ریاضی و فیزیک

 

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگر نروژ ریاضیات و فیزیک

 

(Mathematics and Physics)

برگن -کارشناسی هواشناسی، اقیانوس نگاری و رشته های مشابه

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ هواشناسی و اقیانوس نگاری

 

(Meteorology and Oceanography)

برگن -کارشناسی زیست شناسی مولکولی

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ زیست شناسی مولکولی

 

(Molecular Biology)

گریمستاد

 

(Grimstad)

-کارشناسی فناوری چند رسانه ای، طراحی و رشته های مشابه

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه آگدر نروژ فناوری چند رسانه ای و فناوری آموزشی

 

(Multimedia and Educational Technology)

تروندهایم -کارشناسی بیولوژی، جغرافی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ مدیریت منابع طبیعی

 

(Natural Resources Management)

تروندهایم -کارشناسی تکنولوژی دریایی، بیولوژی دریایی، بیوشیمی دریایی، آبزی شناسی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ منابع اقیانوس

 

(Ocean Resources)

تروندهایم -کارشناسی مهندسی نفت و رشته های مشابه

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ زمین شناسی نفت

 

(Petroleum Geosciences)

استاوانگر -کارشناسی مهندسی زمین شناسی، زمین شناسی،ژئوفیزیک و رشته های مشابه

 

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگر نروژ مهندسی زمین شناسی نفت

 

(Petroleum Geosciences Engineering)

برگن -کارشناسی رشته مربوطه

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ جغرافیای فیزیکی

 

(Physical Geography)

اسلو -کارشناسی فیزیک

 

-تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ

فیزیک

(Physics)

 

ترومسو -کارشناسی فیزیک

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس۶.۵

۱اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ
برگن -کارشناسی فیزیک

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ
تروندهایم -کارشناسی فیزیک

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ
آست(As) -کارشناسی اکولوژی، شیمی، بیولوژی، محیط زیست

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۲، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبرتا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ رادیواکولوژی

 

(Radioecology)

تروندهایم -مدرک کارشناسی مربوطه

 

آیلتس آکادمیک۶.۵، تافل اینترنتی ۹۲

۵مارس تا ۳۰آوریل دانشگاه علم و فناوری نروژ

 

(مشترک با دانشگاه ارسموس هلند)

(Erasmus University Rotterdam)

امنیت رایانه ای و محاسبات  فضاهای ابری

 

(Security and Cloud Computing)

ترومسو -کارشناسی آمار، ریاضی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه ترومسو آمار

 

(Statistics)

اسلو -کارشناسی ریاضیات، برنامه نویسی، مدل سازی، محاسبات و رشته های مشابه

 

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ مدل سازی تصادفی، آمار و تحلیل ریسک

 

(Stochastic Modelling, Statistics and Risk Analysis)

بودو -کارشناسی علوم زیستی، علوم اجتماعی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ دسامبر دانشگاه نورد نروژ تولید پایدار و استفاده از منابع دریایی

 

(Sustainable Production and Utilization of Marine Bioresources)

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید:

روش های مهاجرت به دانمارک

رنکینگ دانشگاه نروژ – مهاجرت به نروژ –  اقامت نروژ –  تحصیل در کشور  نروژ

www.norway.no : سفارت نروژ در ایران

اگر در مبحث مهاجرت سوالی دارید از طريق فرم تماس با ما یا در صورت مرتبط بودن با این مطلب در قسمت کامنت ها از ما بپرسید!

این متن را از طريق دکمه های زیر با دیگران به اشتراك بگذارید! 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
دیگر اطلاعات مهاجرتی کشور نروژ
{{ reviewsTotal }} نقد و بررسی
{{ reviewsTotal }} نظرات
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}