کیان ویزا

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ( گروه مهندسی، تولید و ساخت و ساز)

0.0
0.0/5
با تکمیل نمودن فرم ارزیابی، کارشناسان ما بهترین روش مهاجرت را برای شما پیدا می کنند و با شما تماس میگیرند!
^ مشاوره رایگان
فهرست مطالب

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه های نروژ( گروه مهندسی، تولید و ساخت و ساز)

در این مقاله موسسه مهاجرتی کیان ویزا رشته های گروه مهندسی، تولید و ساخت و سازنروژ را به طور جداگانه و همراه با اطلاعات بیشتر از جمله نام دانشگاه، مهلت ثبت نام، تحصیلات دانشگاهی و مدرک زبان مورد نیاز و شهر محل دانشگاه را معرفی خواهد کرد.

شهر مدارک تحصیلی مورد نیاز مهلت ثبت نام نام دانشگاه نام رشته
نارویک(Narvik) -کارشناسی مهندسی برق، فناوری فضا، مهندسی هوافضا

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ

(University of Tromso)

مهندسی هوافضا

(Aerospace Control Engineering)

تروندهایم

(Trondheim)

-کارشناسی مهندسی شیمی

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ

(Norwegian University of Science and Technology)

مهندسی شیمی

(Chemical Engineering)

استاوانگر -کارشناسی طراحی و نقشه کشی، مهندسی عمران، مهندس معماری و نقشه کشی

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگر نروژ

(University of Stavanger)

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

(City and Regional Planning)

نارویک -کارشناسی مهندسی برق، مهندسی الکترونیک

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ مهندسی برق

(Electrical Engineering)

اسلو -کارشناسی مهندسی برق، انفورماتیک

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ

(University of Oslo)

مهندسی برق، انفورماتیک و فناوری

(Electrical Engineering, Informatics and Technology)

تروندهایم -مهندسی الکترونیک، مهندسی برق، فیزیک

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ طراحی سیستم های الکترونیکی

(Electronic systems Design)

نارویک -مهندسی مکانیک، مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ طراحی مهندسی

(Engineering Design)

استاوانگر -مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، مهندسی دریا، مهندسی ساختمان، مهندسی فرایند

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ دسامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگر نروژ ساختارها و مواد مهندسی

(Engineering Structures and Material)

اسلو -مهندسی مکانیک

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ مکانیک سیالات

(Fluid Mechanics)

فردریکستاد

(Fredrikstad)

 -کارشناسی فناوری انرژی، مهندسی برق، مهندسی مکاترونیک، مهندسی سایبرنتیک، مهندسی کامپیوتر، فیزیک، مهندسی مواد، شیمی، مهندسی شیمی،مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و رشته های مشابه

-آیلتس آکادمیک۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۰

۱ نوامبر تا ۱ دسامبر کالج استفولد نروژ

(Ostfold University College)

فناوری انرژی سبز

(Green Energy Technology)

تروندهایم -کارشناسی مهندسی عمران، مهندسی منابع آب و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ توسعه نیروگاه برق آبی

(Hydropower Development)

استاوانگر -کارشناسی انواع رشته های مهندسی

-سابقه انجام عملیات صنعتی اجرایی

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگرنروژ مدیریت دارایی های صنعتی

(Industrial Asset Management)

تروندهایم -کارشناسی رشته های مربوطه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ طراحی صنعتی

(Industrial Design)

نارویک -کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی نیروی برق، مهندسی الکترونیک

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ مهندسی صنایع

(Industrial Engineering)

تروندهایم و شهرهای دانشگاه های مشترک – کارشناسی رشته های مهندسی مربوطه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ نوامبر تا ۱۵ ژانویه دانشگاه علم و فناوری نروژ(مشترک با ۴ دانشگاه فنی مهندسی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی) مهندسی انرژی پایدار

(Innovative Sustainable Energy Engineering)

اسلو -رشته های کارشناسی مربوطه

-تافل ۸۰، آیلتس ۶.۵

۱ مارس دانشگاه معماری و طراحی اوسلو(AHO) نروژ

(The Oslo School of Architecture and design)

معماری محوطه سازی

(Landscape Architecture)

تروندهایم -کارشناسی معماری دریایی، مهندسی اقیانوس، مهندسی ساحل، فناوری دریایی، مهندسی بنادر و سواحل

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ فناوری دریایی

(Marine technology)

استاوانگر -کارشناسی عمران، مهندسی ساختمان، مهندسی دریا، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی ساحل، مهندسی فرایند و مهندسی زیردریا

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگرنروژ فناوری دریایی و ساحلی

(Marine and Offshore Technology)

تروندهایم -کارشناسی معماری دریایی، مهندسی مکانیک، مهندسی دریا ،مهندسی اقیانوس

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ مارس دانشگاه علم و فناوری نروژ

(مشترک با دانشگاه DTU دانمارک)

مهندسی دریا

(Maritime Engineering

تروندهایم -کارشناسی مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ مهندسی مواد

(Materials Science and Engineering)

ترومسو -کارشناسی مهندسی شیمی

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی۸۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ علوم مولکولی

(Molecular Sciences)

تروندهایم -کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ فناوری گاز طبیعی

(Natural Gas Technology)

آلسوند

(Alesund)

-کارشناسی طراحی و نقشه کشی، معماری دریایی،تکنولوژی دریایی و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ معماری دریایی

(Naval Architecture)

تروندهایم -کارشناسی مهندسی نفت، مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ مهندسی نفت

(Petroleum Engineering)

استاوانگر -کارشناسی مهندسی نفت یا مهندسی زمین شناسی و سایر رشته های مهندسی مربوط به نفت

-تافل اینترنتی۸۰، تافل برگه ای ۵۵۰، آیلتس آکادمیک۶

۱۰ سپتامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگرنروژ
برگن -مهندسی نفت ورشته های مربوطه

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ

(University of Bergen)

فناوری نفت

(Petroleum Engineering)

تروندهایم و شهرهای دیگر -کارشناسی مهندسی شیمی

تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ ژانویه دانشگاه علم و فناوری نروژ

(مشترک با ۴ دانشگاه دیگر کشورهای اسکاندیناوی)

فناوری پلیمر

(Polymer Technology)

آلسوند -مدرک کارشناسی طراحی محصولات و طراحی سیستم ها و مدارک مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ طراحی محصولات و سیستم ها

(Product and System Design)

تروندهایم -کارشناسی مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ مدیریت پروژه

(Project Management)

تروندهایم -کارشناسی رشته های مهندسی مرتبط

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبرتا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ حفظ ایمنی و قابلیت اطمینان

(Reliability, Availability, Maintainability and Safety(RAMS))

ژوویک

(Gjovik)

-کارشناسی تولید پایدار و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ تولید پایدار

(Sustainable Manufacturing)

تروندهایم -کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و رشته های مشابه

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ انرژی پایدار

(Sustainable Energy)

تروندهایم -کارشناسی معماری، مهندسی شهرسازی، برنامه ریزی شهری

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ معماری پایدار

(Sustainable Architecture)

تروندهایم -کارشناسی مهندسی معماری، مهندسی عمران وشهرسازی، برنامه ریزی شهری

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰،آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ برنامه ریزی زیست محیطی شهری

(Urban Ecological Planning)

تروندهایم و شهرهای دیگر -کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی شیمی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، فیزیک کاربردی

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک۶۱

۱۵ اکتبر تا ۱۵ ژانویه دانشگاه علم و فناوری نروژ

(مشترک با برنامه ارسموس موندوس اتحادیه اروپا و ۴ دانشگاه دیگر)

(Erasmus Mundus)

انرژی باد

(Wind Energy)

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید :

روش های مهاجرت به دانمارک

مهاجرت به نروژ –  اقامت نروژ –   تحصیل در کشور نروژ

www.norway.no : سفارت نروژ در ایران

اگر در مبحث مهاجرت سوالی دارید از طريق فرم تماس با ما یا در صورت مرتبط بودن با این مطلب در قسمت کامنت ها از ما بپرسید!

این متن را از طريق دکمه های زیر با دیگران به اشتراك بگذارید! 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
دیگر اطلاعات مهاجرتی کشور نروژ
{{ reviewsTotal }} نقد و بررسی
{{ reviewsTotal }} نظرات
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}