متأسفانه برخی کشورها به تدریج قانون حق خاک یا شهروندی در بدو تولد را به طور کامل لغو کرده اند (مانند هند و مالت) و بسیاری از کشورهای دیگر(از جمله کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، نیوزلند، اسپانیا و انگلستان و غیره) محدودیت هایی را برای قانون حق خاکمعرفی کرده اند. هیچ کشور اروپایی تابعیت خودکار را بر اساس تولد در قلمرو آن کشور اعطا نمی کند. در واقع قانون حق خاک یا اخذ شهروندی با تولد در شکل اصلی آن بیشتر در ایالات متحده و کانادا وجود دارد.

تولد فرزند در کانادا برای افراد غیر مقیم

<امروزه کانادا یکی از معدود کشورهای توسعه یافته در جهان است که به کودکانی که در خاک این کشور متولد می شوند، شهروندی بی قید و شرط ارائه می دهد. اگر کودکی در کانادا متولد شود، تابعیت کانادا را دریافت می کند. حتی در شرایطی که فرزند از والدینی متولد شود که شهروند کانادا نیستند، کودک بطور خودکار شهروند کانادا می شود.

افراد غیر مقیم کانادا می توانند برای زایمان به کانادا بیایند. تولد کودک در کانادا امتیازی بسیار مناسب است که حقوق و امتیازات ویژه شهروندی کانادا از جمله موارد زیر را در بر می گیرد:

1. حق اقامت در کانادا یا مسافرت به کانادا در هر زمان دلخواه و بدون ویزا؛

2. امکان دریافت و بهره مندی از مزایایی مانند آموزش رایگان و مزایای اجتماعی

توجه داشته باشید که والدین یک کودک متولد کانادا در حالت عادی هیچ مزیت ویژه ای برای اخذ اقامت دائم کانادا ندارند. پس چنانچه والدین فرزند متولد کانادا تصمیم به ماندن در کانادا در کنار فرزند خود را داشته باشند، باید برای ویزای اقامت موقت مانند ویزای توریستی، تحصیلی یا کاری اقدام کنند. بیشتر والدین فرزندان متولد کانادا به همراه نوزاد به کشور خود باز می گردند و می دانند که پس از بزرگ شدن کودک، وی قادر به بازگشت به کانادا برای زندگی، تحصیل یا کار در کانادا خواهد بود. پدر و مادر فرزند متولد کانادا نیز می توانند بعدها برای سوپر ویزای والدین اقدام کنند.

آیا ویزای مادری که قصد دارد برای زایمان به کانادا سفر کند رد می شود؟

اداره مهاجرت، پناهندگان و تابعیت کانادا به وضوح بیان می کند که روند ارزیابی درخواست متقاضی ویزای کانادا برای یک زن باردار فقط باید براساس درآمد متقاضی، وابستگی به کشور مبدا و سایر عوامل مرتبط باشد. جهت ارزیابی شرایط خود در مورد امکان تولد فرزند در کانادا با گروه مهاجرتی کیان ویزا تماس بگیرید.

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید:

روش های مهاجرت به المان

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

مهاجرت به کانادا از طریق تولد فرزند

روش های مهاجرت به کانادا

وزارت امور خارجه ایران :  https://mfa.gov.ir