کیان ویزا

دسته بندی: روش های فرعی مهاجرت به ترکیه

سوالاتي مهاجرتیت رو از من بپرس. ممکنه سوال تخصصی تری داشته باشی که پاسخش توی مقاله ها نباشه ، لطفا از طريق فرم مشاوره سوالاتتو بپرس جواب رو واست می فرستیم.

ترکیه

پناهندگی در کشور ترکیه

پناهندگی در کشور ترکیه در کشور ترکیه عنوان Refugee یا” پناهنده “تنها به اتباع کشورهای اروپایی تعلق می گیرد و پناهجویان تبعه سایر کشورها به

ادامه مطلب